Happening

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“เรารักพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
Editor
May 8, 2019
Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท* เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาท / เซลส์สลิป ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท) 12,000 - 29,999 100 30,000 - 59,999 500 60,000 – 109,999 1,200 110,000 – 119,999 2,600 ตั้งแต่ 120,000 4,000 ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ KING เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111 (ค่าบริการ 3 บาท /ครั้ง) ต่อที่ 2: รับส่วนลด 12%** เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้า/เซลส์สลิป หรือ ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น) *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท /หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ **จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ เงื่อนไขรายการ: รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 62 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, มหานคร, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตร เงื่อนไขต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาท / เซลส์สลิป ตามที่ระบุในตารางด้านหน้าสื่อ ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่แผนกสินค้าเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขสินค้าที่ร่วมรายการ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ KING เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 62 ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต เงื่อนไขต่อที่ 2: รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ…
Editor
May 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% ยอดซื้อ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 15,000 - 39,999 บาท 300 บาท 40,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท 40,000 – 79,999 บาท + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ 15% 80,000 บาทขึ้นไป + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ 20% แบบไม่ใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : พิมพ์ BKP3 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 แบบใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : พิมพ์ BKP4 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 เงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะชำระเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ที่ร้าน King Power รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา,ภูเก็ต, มหานคร,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบ SMS เพื่อรับเงินคืน (ค่า SMS ครั้งละ 3 บาท) โดยเลือกลงทะเบียนระหว่าง แบบไม่แลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards พิมพ์ BKP3 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 หรือแบบแลกใช้คะแนนสะสม พิมพ์ BKP4 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 และลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 แบบ/ ท่าน (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) หากลูกค้าลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทั้ง 2 แบบ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนทุกกรณี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเครดิตเงินคืนตามประเภทที่ลูกค้าเลือกลงทะเบียน และได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดเพียง Tier เดียวสำหรับรายการซื้อ (เซลส์สลิป) นั้น ๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank you Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้น บัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ แลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (เท่ายอดซื้อ) หากมีคะแนนสะสม Thank you Rewards ไม่เพียงพอ จะไม่ทำการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards เพียงบางส่วน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์นำยอดการใช้จ่ายมาคำนวณและให้เครดิตเงินคืนแบบไม่ใช้คะแนนสะสมแทน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่มีสถานสภาพปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนให้ ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลังจบรายการ และดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน และจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you…
Editor
May 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) คุ้มที่ 2 : เมื่อชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืน รับเครดิตเงินคืน 10,000 – 29,999 บาท 200 บาท 200 บาท 30,000 – 49,999 บาท 650 บาท 700 บาท 50,000 – 99,999 บาท 1,100 บาท 1,200 บาท 100,000 บาทขึ้นไป 2,250 บาท 2,900 บาท จำกัดรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 10,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ สูงสุด 10,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ ลงทะเบียน SMS ส่งมาที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ พิมพ์ TMBKI ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย พิมพ์ TMBKG ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย เงื่อนไขโปรโมชั่น คุ้มที่ 1  เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต TMB ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เฉพาะสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน  ยอดซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน ต้องเป็นยอดซื้อหลังจากหักส่วนลดต่างๆแล้ว (Net Sales) สาขาที่ร่วมรายการได้แก่ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, มหานคร, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ภายในแผนกสินค้าเดียวกันเพื่อผ่อนชำระ รายการ Birthday Celebration ไม่สามารถร่วมรายการ สินค้าแผนกสุราและบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก คุ้มที่ 2  เฉพาะยอดใช้จ่ายที่รูดเต็มจำนวนเท่านั้น จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนทั้งคุ้มที่ 1 และ คุ้มที่ 2  เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น …
Editor
May 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*,** ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิป ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%** ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท ลงทะเบียนพิมพ์ KING ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บ./ครั้งตลอดรายการ) (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตร / เดือน หรือ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ) *เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย:  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ เท่านั้น  ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทำรายการ การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน กำหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้จ่าย สงวนสิทธิ์เฉพาะการทำรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้) และการเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินหลัก100 บาทขึ้นไป เศษของจำนวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนำมาแลกเพื่อเป็นเครดิตเงินคืนได้ ตัวอย่าง ยอดใช้จ่าย 10,250 บาท ตัดคะแนนที่ 10,200 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 1,020 บาท ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน โดยโทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจำนวนที่ทำการแลกคะแนนในวันที่เครดิตเงินคืน ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับทำรายการแลกเครดิตเงินคืนตามจำนวนเท่ากับยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้ คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ คะแนนสะสมที่ขอใช้สิทธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถขอคืนหรือยกเลิกรายการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน: เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย    ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป ยกเว้น การใช้จ่ายเพื่อการพาณิชย์, ร้านอาหารที่อยู่ใน คิง เพาเวอร์, คิง พาวเวอร์ ออนไลน์ การเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียนพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว    จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือ 12,000 บาท/บัญชีบัตร ตลอดรายการ ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ  เงื่อนไขอื่นๆ : ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร  ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารฯ…
Editor
May 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15%

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15% (*),(**) ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท (5%)* ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป (บาท) เครดิตเงินคืน (บาท) ประเภทบัตร 15,000 - 49,999 300 (2%) ทุกบัตร 50,000 - 99,999 1,250 (2.5%) 100,000 ขึ้นไป 4,000 (4%) ทุกบัตร 
ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 100,000 ขึ้นไป 5,000 (5%)* เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ สำหรับทุกบัตร จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์) ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ พิมพ์ KP3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 08 1927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และรอรับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจากระบบ ต่อที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 10%** เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 5,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ แลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือกด USSD: กด*465*10355* หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก# โทรออก *เงื่อนไข สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการใช้จ่ายที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ,มหานคร ,ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ออนไลน์ เงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ,บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ,บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ไฟน์เนส และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ไฟน์เนส อินวิเทชั่น โอนลี่ สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีประเภทอื่นๆ รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน…
Editor
May 1, 2019