Privileges & PromotionPromotion

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

สมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปสนุก แบ่งจ่ายสบาย แบ่งชำระ 0% สูงสุด10เดือน เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร คิงเพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย เงื่อนไข ยอดซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% ต้องเป็นยอดซื้อหลังจากหักส่วนลดต่างๆ (ยอดสุทธิ) ภายในแผนกสินค้าเดียวกัน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย สินค้าแผนกสุราและบุหรี่ไม่สามารถร่วมรายการ ยอดซื้อที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนได้ รวมถึงรายการ CARAT Rewards และการสะสมยอดซื้อเพื่อปรับสถานภาพสมาชิกสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ รายการ Birthday Celebrations ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้น บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สามารถร่วมรายการ และผ่อนชำระได้ 3 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกการผ่อนชำระได้ ยกเว้น กรณีสมาชิกมีการยกเลิกการเดินทาง หรือสินค้ามีการชำรุดเสียหาย ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
June 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

Get up to 3,000 Baht

Get up to 3,000 Baht 1 – 30 June 2019 At King Power Rangnam, Srivaree, Pattaya, Phuket and Mahanakhon King Power members Instant discount (T&C vary depending on membership tier) Net shopping of 10,000 Baht or more / receipt Instant discount of 1,000 Baht* Net shopping of 20,000 Baht or more / receipt Extra discount of 2,000 Baht* Terms and Conditions The offers are limited to 1 offer / receipt / member / day The offers are valid for participating merchandise. List of participating merchandise is available at retail points. The purchases of liquor and tobacco are invalid for the offers. The offers are invalid for use in conjunction with Birthday Celebration Privileges, money balance on membership card, cash card, gift card, gift voucher, cash voucher and any other discount coupons. Exception is made for money balance transferred to membership card as a reward for new members. The offers are…
Editor
May 31, 2019
Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท* เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาท / เซลส์สลิป ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท) 12,000 - 29,999 100 30,000 - 59,999 500 60,000 – 109,999 1,200 110,000 – 119,999 2,600 ตั้งแต่ 120,000 4,000 ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ KING เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111 (ค่าบริการ 3 บาท /ครั้ง) ต่อที่ 2: รับส่วนลด 12%** เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้า/เซลส์สลิป หรือ ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น) *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท /หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ **จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ เงื่อนไขรายการ: รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 62 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, มหานคร, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตร เงื่อนไขต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาท / เซลส์สลิป ตามที่ระบุในตารางด้านหน้าสื่อ ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่แผนกสินค้าเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขสินค้าที่ร่วมรายการ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ KING เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 62 ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต เงื่อนไขต่อที่ 2: รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ…
Editor
May 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% ยอดซื้อ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 15,000 - 39,999 บาท 300 บาท 40,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท 40,000 – 79,999 บาท + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ 15% 80,000 บาทขึ้นไป + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ 20% แบบไม่ใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : พิมพ์ BKP3 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 แบบใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : พิมพ์ BKP4 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 เงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะชำระเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ที่ร้าน King Power รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา,ภูเก็ต, มหานคร,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบ SMS เพื่อรับเงินคืน (ค่า SMS ครั้งละ 3 บาท) โดยเลือกลงทะเบียนระหว่าง แบบไม่แลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards พิมพ์ BKP3 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 หรือแบบแลกใช้คะแนนสะสม พิมพ์ BKP4 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 และลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 แบบ/ ท่าน (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) หากลูกค้าลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทั้ง 2 แบบ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนทุกกรณี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเครดิตเงินคืนตามประเภทที่ลูกค้าเลือกลงทะเบียน และได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดเพียง Tier เดียวสำหรับรายการซื้อ (เซลส์สลิป) นั้น ๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank you Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้น บัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ แลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (เท่ายอดซื้อ) หากมีคะแนนสะสม Thank you Rewards ไม่เพียงพอ จะไม่ทำการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards เพียงบางส่วน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์นำยอดการใช้จ่ายมาคำนวณและให้เครดิตเงินคืนแบบไม่ใช้คะแนนสะสมแทน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่มีสถานสภาพปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนให้ ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลังจบรายการ และดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน และจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you…
Editor
May 1, 2019