HappeningPerennial Award Winner

คิง เพาเวอร์ คว้า 2 รางวัล
จากเวที DFNI-Frontier Asia Pacific Awards 2020

By 27 May 2020 No Comments

คิง เพาเวอร์ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและรีเทลระดับโลกของคนไทย ได้รับรางวัล Asia Pacific Airport Travel Retailer of the Year หรือ รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยม และรางวัล CSR or Sustainability Initiative of the Year หรือ รางวัลผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จากเวที DFNI-Frontier Asia Pacific Awards 2020 โดยทั้ง 2 รางวัลเป็นรางวัลสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจดิวตี้ฟรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำหรับ รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่การันตีถึงความเป็นมืออาชีพของ คิง เพาเวอร์ ในการบริหารจัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานและร้านค้าเชิงพาณิชย์ มีการพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ด้านสินค้า บริการ สำหรับนักเดินทางทั่วโลก โดย คิง เพาเวอร์ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดชนะผู้เข้าเข้าชิงรางวัลจากธุรกิจดิวตี้ฟรี อีก 3 ราย ได้แก่ Delhi Duty Free ประเทศอินเดีย, Hyderabad Duty Free ประเทศอินเดีย และ The Shilla Duty Free ประเทศเกาหลีใต้

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ กับ รางวัลผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยคัดเลือกให้กิจกรรมเพื่อสังคมของ คิง เพาเวอร์ ชนะผู้เข้าชิงรางวัลจากธุรกิจดิวตี้ฟรีและโครงการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อีก 5 ราย ได้แก่ Delhi Duty Free ประเทศอินเดีย, Dubai Duty Free ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Lotte Duty Free ประเทศเกาหลีใต้, Ever Rich Duty Free สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และโครงการ Wild Tiger’s Roar Trip ประเทศอินเดีย ซึ่ง คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ภายใต้แนวทาง CSR ทั้งในด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านชุมชน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาอย่างต่อเนื่อง

รางวัล DFNI-Frontier Asia Pacific Awards 2020 จัดขึ้นโดย นิตยสาร Duty Free News International เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สำคัญของวงการธุรกิจดิวตี้ฟรี ตัดสินโดยคณะผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะผู้ตัดสินจึงประกาศแจ้งผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนจัดส่งรางวัลให้แก่ธุรกิจที่ได้รับรางวัล โดยมิได้มีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ เคยได้รับรางวัล DFNI-Frontier Asia Pacific Awards กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดิวตี้ฟรีท่องเที่ยวและธุรกิจค้าปลีกในหลากหลายประเภทรางวัล ได้แก่

ปี 2546 รางวัล Runner-up Best Partnership Initiative of the Year

ปี 2551 รางวัล Airport Retailer of the Year

ปี 2553 รางวัล Land Based – Border / Downtown Retailer of the Year

ปี 2554 รางวัล Best Land – Border / Downtown Retailer of the Year และ รางวัล Airport Retailer of the Year

ปี 2561 รางวัล Border/ Downtown and Non-Airport Retailer of the Year

ปี 2563 รางวัล Asia Pacific Airport Travel Retailer of the Year และ รางวัล CSR or Sustainability Initiative of the Year