HappeningPerennial Award Winner

คิง เพาเวอร์ คว้ารางวัล
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเลิศระดับเอเชีย
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม เป็นปีที่ 2

สร้างชุมชน สร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยพลังคนไทย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง เมื่อ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย โครงการเพื่อสังคมโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงานประกาศรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 หรือ AREA 2020 ด้าน Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคม จากจำนวนผู้ส่งโครงการเข้าประกวดกว่า 200 โครงการ ใน 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวมในเอเชีย และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป โดยในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็น Virtual Event เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ โดยมีผู้ร่วมชมผ่านระบบออนไลน์กว่า 600 คน จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย AREA Awards ประจำปี 2019 และ 2020 อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันดีของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของคนไทย และความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ พันธมิตรต่างๆ คณะผู้บริหาร พนักงานในองค์กร คู่ค้า ชุมชน และประชาชน ที่ล้วนแต่มีส่วนร่วมให้โครงการต่างๆ บรรลุความสำเร็จด้วยดี ตามที่ตั้งเป้าไว้ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราได้บ่มเพาะ ดูแล และให้ความสำคัญ จนถึงวันที่เราเห็นเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแตกดอกออกผลอย่างงดงาม โดยรางวัลนี้ เป็นเพียงภาพสะท้อนของความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเจตนารมณ์อันดีของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการเห็นเยาวชน ชุมชน และสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยครบทุกมิติต่อไป” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ได้มอบโอกาส สร้างรอยยิ้ม และสร้างความเข้มแข็งในกว่า 4,000 โรงเรียน 400 ชุมชนทั่วประเทศ ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ กีฬา (Sport Power) ดนตรี (Music Power) และชุมชน (Community Power) ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ที่ตั้งเป้ามอบลูกฟุตบอลมาตรฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วทั้งประเทศ 1 ล้านลูก, โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย มุ่งสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดมาตรฐานระดับโลกและมอบให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลน, โครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีให้นักดนตรีจากทั่วโลกได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และโครงการส่งเสริมสินค้าชุมชนไทยก้าวไกลไปเวทีโลก ชูจุดแข็งและภูมิปัญญาของชาวบ้าน ต่อยอดสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศ พร้อมเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในระดับสากล…
Editor
30 September 2020
HappeningPerennial Award Winner

คิง เพาเวอร์ คว้า 2 รางวัล
จากเวที DFNI-Frontier Asia Pacific Awards 2020

คิง เพาเวอร์ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและรีเทลระดับโลกของคนไทย ได้รับรางวัล Asia Pacific Airport Travel Retailer of the Year หรือ รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยม และรางวัล CSR or Sustainability Initiative of the Year หรือ รางวัลผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จากเวที DFNI-Frontier Asia Pacific Awards 2020 โดยทั้ง 2 รางวัลเป็นรางวัลสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจดิวตี้ฟรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับ รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่การันตีถึงความเป็นมืออาชีพของ คิง เพาเวอร์ ในการบริหารจัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานและร้านค้าเชิงพาณิชย์ มีการพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ด้านสินค้า บริการ สำหรับนักเดินทางทั่วโลก โดย คิง เพาเวอร์ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดชนะผู้เข้าเข้าชิงรางวัลจากธุรกิจดิวตี้ฟรี อีก 3 ราย ได้แก่ Delhi Duty Free ประเทศอินเดีย, Hyderabad Duty Free ประเทศอินเดีย และ The Shilla Duty Free ประเทศเกาหลีใต้อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ กับ รางวัลผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยคัดเลือกให้กิจกรรมเพื่อสังคมของ คิง เพาเวอร์ ชนะผู้เข้าชิงรางวัลจากธุรกิจดิวตี้ฟรีและโครงการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อีก 5 ราย ได้แก่ Delhi Duty Free ประเทศอินเดีย, Dubai Duty Free ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Lotte Duty Free ประเทศเกาหลีใต้, Ever Rich Duty Free สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และโครงการ Wild Tiger’s Roar Trip ประเทศอินเดีย ซึ่ง คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ภายใต้แนวทาง CSR ทั้งในด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านชุมชน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาอย่างต่อเนื่องรางวัล DFNI-Frontier Asia Pacific Awards 2020 จัดขึ้นโดย นิตยสาร Duty Free News International เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สำคัญของวงการธุรกิจดิวตี้ฟรี ตัดสินโดยคณะผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะผู้ตัดสินจึงประกาศแจ้งผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนจัดส่งรางวัลให้แก่ธุรกิจที่ได้รับรางวัล โดยมิได้มีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ เคยได้รับรางวัล DFNI-Frontier Asia Pacific Awards กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดิวตี้ฟรีท่องเที่ยวและธุรกิจค้าปลีกในหลากหลายประเภทรางวัล ได้แก่ ปี 2546 รางวัล Runner-up Best Partnership Initiative…
Editor
27 May 2020
HappeningPerennial Award Winner

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “บุคลากรทรงคุณค่าวงการกีฬา”
ให้แก่ “คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา”
ผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการกีฬาไทย
ในวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2561

อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นตัวแทนรับรางวัลอันทรงเกียรติ “บุคลากรผู้ทรงคุณค่าวงการกีฬา” โดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ “คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา” ผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการกีฬาไทย ในวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2561 โดยมี พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) ในฐานะประธานจัดงานร่วมเป็นผู้มอบ ณ โรงแรม อโนมาแกรนด์
Editor
30 June 2019
HappeningPerennial Award Winner

คิง เพาเวอร์ โชว์ผลงานโดดเด่นระดับโลก ล่าสุด! คว้าสองรางวัลอันทรงเกียรติแห่งวงการดิวตี้ฟรี

คิง เพาเวอร์ คว้าสองรางวัลระดับโลก! รางวัลดิวตี้ฟรียอดเยี่ยม Frontier Awards 2018 และรางวัลร้านดิวตี้ฟรีแห่งใหม่ยอดเยี่ยม DFNI Global Awards 2018 โชว์ศักยภาพบริษัทไทยไม่แพ้ใครในโลก
Editor
9 October 2018
HappeningPerennial Award Winner

King Power Wins DFNI Awards 2017

ซูซาน วีแลน (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลผู้นำค้าปลีกสินค้าดิวตี้ ฟรีแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนิตยสาร DFNI นิตยสารดิวตี้ ฟรีชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ในสาขา Best Travel Retailer Operating in a Single Country in Asia/Pacific ตอกย้ำความเป็นผู้นำร้านค้าปลอดภาษีอากรระดับสากล ณ โรงแรมมารินา เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์
Editor
13 December 2017