Privileges & PromotionPromotion

เพลิดเพลินกับส่วนลดมากมาย จากบัตรเครดิต UnionPay ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
May 17, 2019
Privileges & PromotionPromotion

True Privilege 2019

อิ่มกับทรู รับส่วนลด ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
March 31, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทค

รับส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
March 31, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส

รับส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
March 31, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับคนไทย

รับส่วนลด 10% เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทยที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ต
Editor
February 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร คิง เพาเวอร์

ส่วนลด 5-20%เพียงแสดงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ต
Editor
February 1, 2019