Privileges & PromotionPromotion

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

สมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปสนุก แบ่งจ่ายสบาย แบ่งชำระ 0% สูงสุด10เดือน เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร คิงเพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย เงื่อนไข ยอดซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% ต้องเป็นยอดซื้อหลังจากหักส่วนลดต่างๆ (ยอดสุทธิ) ภายในแผนกสินค้าเดียวกัน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย สินค้าแผนกสุราและบุหรี่ไม่สามารถร่วมรายการ ยอดซื้อที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนได้ รวมถึงรายการ CARAT Rewards และการสะสมยอดซื้อเพื่อปรับสถานภาพสมาชิกสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ รายการ Birthday Celebrations ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้น บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สามารถร่วมรายการ และผ่อนชำระได้ 3 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกการผ่อนชำระได้ ยกเว้น กรณีสมาชิกมีการยกเลิกการเดินทาง หรือสินค้ามีการชำรุดเสียหาย ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
June 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

เพลิดเพลินกับส่วนลดมากมาย จากบัตรเครดิต UnionPay ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
May 17, 2019
Privileges & PromotionPromotion

True Privilege 2019

อิ่มกับทรู รับส่วนลด ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
March 31, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทค

รับส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
March 31, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส

รับส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
March 31, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับคนไทย

รับส่วนลด 10% เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทยที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ต
Editor
February 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร คิง เพาเวอร์

ส่วนลด 5-20%เพียงแสดงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ต
Editor
February 1, 2019