Privileges & PromotionPromotion

Lucky Draw Promotion

Lucky Draw Promotion วันนี้ – 31 มกราคม 2562/ ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพียงซื้อสินค้าครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ) ลุ้นรับทริปท่องเที่ยวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิเศษ เพียงซื้อสินค้าภายในงานดิสนีย์ รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์ เงื่อนไขรายการ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถ ร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
Editor
November 14, 2018
Privileges & PromotionPromotion

รายการส่งเสริมการขาย Get up to 1,000

รายการส่งเสริมการขาย Get up to 1,000 วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพียงซื้อสินค้าภายในงาน Disney พร้อมแสดงใบเสร็จ (ภายในวัน) ที่จุดบริการสมาชิก รับทันที คูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) เงื่อนไขรายการ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ ยอดซื้อที่เกิดจากรายการดังกล่าวไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ คูปองนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ คูปองนี้ สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ คูปองนี้ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถ ร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ คูปองหมดอายุภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

รายการส่งเสริมการขาย Get Up to 20,000

รายการส่งเสริมการขาย Get Up to 20,000 วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์  ช้อปครบทุก 15,000 บาท (สุทธิ) รับคืน Gift Voucher  1,000 บาท *จำกัดยอดคืน Gift Voucher สูงสุด 20,000 บาท/วัน หรือ จำกัดยอดซื้อสินค้าสูงสุด 300,000 บาท (1 สิทธิ์/ท่าน/ วัน)   เงื่อนไขรายการ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์  ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถ ร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ   บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 20%

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 20% ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และภูเก็ต (ร้านค้าขาออก) ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 300 บาท หรือ ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ลดสูงสุด 20% เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ  รายการส่งเสริมการขาย ลดทันที 300 บาท สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ รายการส่งเสริมการขาย ลดสูงสุด 20%  ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ร้านค้าขาออก) ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ  ลดทันที 400 บาท หรือ ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 1,000 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ  สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ร้านค้าขาเข้า) ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 300 บาท หรือ ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 800 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

ลดทันที 250 บาท

ลดทันที 250 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และภูเก็ต (ร้านค้าขาเข้า) ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 250 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

แผนกแฟชั่น นาฬิกา และจิวเวลรี่ รับส่วนลดสูงสุด 1,200 บาท

แผนกแฟชั่น นาฬิกา และจิวเวลรี่ รับส่วนลดสูงสุด 1,200 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต  (ร้านค้าขาออก) ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 500 บาท หรือ ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 1,200 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

รับส่วนลด 10% และกระเป๋า Travel Bag (Size S) ฟรี 1 ใบ เมื่อรับประทานอาหาร 600 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานภูเก็ต (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1)
Editor
October 4, 2018