Privileges & PromotionPromotion

รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท 1 – 31 มีนาคม 2562 ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร สมาชิกคิง เพาเวอร์ รับส่วนลดเพิ่มทันที (เงื่อนไขตามประเภทสมาชิก) ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 1,000 บาท* ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ รับเพิ่ม 2,000 บาท* พิเศษ! เมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จภายในวัน รับกะรัตสะสม X4 เงื่อนไขรายการ จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ/ท่าน/วัน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถ ร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ คูปองส่วนลด 1,000 บาท สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าครบ 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ คูปองส่วนลดดังกล่าว สำหรับซื้อสินค้า คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต มหานคร และหมดอายุภายในวันที่แลกรับ รับกะรัตพิเศษหลังจากจบรายการไม่เกิน 30 วัน และกะรัตพิเศษ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
March 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลด 250 บาท

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลด 250 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และภูเก็ต (ร้านค้าขาเข้า) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 250 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
March 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ร้านค้าขาเข้า) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 300 บาท ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 800 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
March 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 1,800 บาท

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 1,800 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ (ร้านค้าขาออก) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 400 บาท ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 1,000 บาท ช้อปครบ 12,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 1,800 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
March 1, 2019
Promotion

Disney Fantastic Double Deals

สินค้าดิสนีย์ ช้อปสนุก ลด 2 ต่อ วันนี้ - 26 พฤษภาคม 2562 ที่คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต ช้อปสนุก ลด 2 ต่อ ต่อที่ 1 ลดทันที 10% เมื่อช้อปสินค้าดิสนีย์ครบ 500 บาทขึ้นไป (สุทธิ) ต่อที่ 2 รับฟรี! พวงกุญแจ Disney’s Mickey Limited Edition เมื่อช้อปสินค้าดิสนีย์ครบ 1,500 บาทขึ้นไป (สุทธิ) *สินค้ามีจำนวนจำกัด เงื่อนไขรายการ รายการส่งเสริมการขายส่วนลด10% จำกัดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ รายการส่งเสริมการขายพวงกุญแจ Disney’s Mickey Limited Edition จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และสินค้ามีจำนวนจำกัด ลูกค้า สามารถเลือกรับอย่างใดส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดจากรายการนี้ เลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday  Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
February 11, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับคนไทย

รับส่วนลด 10% เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทยที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ต
Editor
February 1, 2019
Privileges & PromotionPromotion

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร คิง เพาเวอร์

ส่วนลด 5-20%เพียงแสดงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ต
Editor
February 1, 2019