Privileges & PromotionPromotion

รายการส่งเสริมการขายคิง เพาเวอร์ มหานคร

รายการส่งเสริมการขายคิง เพาเวอร์ มหานคร วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ที่คิง เพาเวอร์ มหานคร สำหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ เพียงซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน รับทันทีส่วนลด 300 บาท พิเศษ รับเพิ่มคูปองส่วนลด 50% สำหรับบัตรเข้าจุดชมวิว มหานคร สกายวอล์ค ครบ 6,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน รับทันทีส่วนลด 300 บาท พิเศษ รับเพิ่มบัตรเข้าจุดชมวิว มหานคร สกายวอล์ค เงื่อนไขรายการ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าตรวจสอบรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิงเพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ สมาชิกสามารถแลกรับ คูปองส่วนลด 50% สำหรับบัตรเข้าจุดชมวิว มหานคร สกายวอล์ค (จากราคา 850 บาท) หรือ บัตรเข้าจุดชมวิว มหานคร สกายวอล์ค ได้เพียง 1 ใบ / ท่าน /วัน สามารถนำคูปองดังกล่าว ไปแลกรับบัตรเข้าจุดชมวิว มหานคร สกายวอล์ค ที่จุดขายบัตร มหานคร สกายวอล์ค คูปองดังกล่าว หมดอายุวันที่ 31 มกราคม 2561 ไม่สามารถนำคูปองดังกล่าว ไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 21 - 25 และ 31 ธันวาคม 2561 คูปองดังกล่าว สามารถนำไปแลกรับฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว และ Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ณ รูฟท็อปบาร์ ชั้น 78 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 30, 2018
Privileges & PromotionPromotion

Lucky Draw Promotion

Lucky Draw Promotion วันนี้ – 31 มกราคม 2562/ ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพียงซื้อสินค้าครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ) ลุ้นรับทริปท่องเที่ยวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิเศษ เพียงซื้อสินค้าภายในงานดิสนีย์ รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์ เงื่อนไขรายการ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถ ร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
Editor
November 14, 2018
Privileges & PromotionPromotion

ช้อปสินค้าดีสนีย์ รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท

ช้อปสินค้าดีสนีย์ รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท วันนี้ – 27 มกราคม 2562 ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ เพียงช้อปสินค้า Disney และแสดงใบเสร็จรับเงิน (ภายในวัน) ที่จุดบริการสมาชิก รับทันที คูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้า คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (1 สิทธิ์/ท่าน/วัน ) เงื่อนไขรายการ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ ยอดซื้อที่เกิดจากรายการดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ คูปองนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ คูปองนี้ สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ คูปองนี้ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ คูปองนี้หมดอายุวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 650 บาท

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 650 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ (ร้านค้าขาออก) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561– 31 มกราคม 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 300 บาท หรือ ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 650 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติมที่จุดขาย สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card, Gift Card, Cash Voucher, Gift Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ รายการผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ร้านค้าขาออก) วันนี้ - 31 ม.ค. 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ  ลดทันที 400 บาท หรือ ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 1,000 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ  สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท

ร้านค้าขาเข้า รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ร้านค้าขาเข้า) วันนี้ - 31 ม.ค. 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 300 บาท หรือ ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 800 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

ลดทันที 250 บาท

ลดทันที 250 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และภูเก็ต (ร้านค้าขาเข้า) วันนี้ - 31 ม.ค. 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 250 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018
Privileges & PromotionPromotion

แผนกแฟชั่น นาฬิกา และจิวเวลรี่ รับส่วนลดสูงสุด 1,200 บาท

แผนกแฟชั่น นาฬิกา และจิวเวลรี่ รับส่วนลดสูงสุด 1,200 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต  (ร้านค้าขาออก) วันนี้ - 31 ม.ค. 2562 พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 500 บาท หรือ ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ ลดทันที 1,200 บาท เงื่อนไข เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , E-Purse, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Editor
November 1, 2018