HappeningKing Power Thai PowerThai Power Happy Restrooms

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบสุขาสุขใจแห่งที่ 5
ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

By 30 April 2019 No Comments

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ในด้านชุมชน โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบห้องน้ำสาธารณะ ที่สะอาดได้มาตรฐานรูปแบบสากล เป็นแห่งที่ 5 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสร้างมาตรฐานของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

(จากซ้าย) ร้อยตำรวจเอก อัศวิน สีดา รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246, พันตำรวจโท ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246, พันตำรวจเอก อนุชา จารุนัฎ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ บุษบา ใจทิพย์ ปลัดอำเภอเชียงคาน

โดยได้รับเกียรติจาก วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมเป็นประธานส่งมอบห้องน้ำ โดยมีพันตำรวจเอก อนุชา จารุนัฎ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม, พันตำรวจโท ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา, ร้อยตำรวจเอก อัศวิน สีดา และบุษบา ใจทิพย์ ร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับทิศทางการท่องเที่ยวในปี 2562 จะดำเนินการต่อจากแผนงานของปีก่อน เน้นการต่อยอดหรือนโยบายต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยจะชูอัตลักษณ์เมืองรอง มาสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังจะมีการประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคัดกรองชุมชนในการส่งเสริมด้านการตลาดต่อไป และเพื่อให้จังหวัดเลย หนึ่งในพื้นที่เมืองรองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว จึงร่วมกับภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่ 5 เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้รับความสุขใจ และสุขกายอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกด้วย

นิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “การพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความกินดีอยู่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยโครงการ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว ที่ในปัจจุบันบางพื้นที่อาจจะยังมีห้องน้ำให้บริการที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยสนับสนุนการสร้างห้องน้ำในแหล่งชุมชน เพื่อสะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำ โดยห้องน้ำที่ก่อสร้างจะมีรูปแบบสากล ‘Universal Design’ มีทางลาดสำหรับผู้พิการ ประตูถูกออกแบบเป็นบานเลื่อนเพื่อตอบโจทย์ สำหรับเด็ก คนชรา รวมถึงผู้พิการอีกด้วย”

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า “จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีอากาศเย็นแทบทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมมานอนเต็นท์ริมโขงที่เชียงคาน โดยเฉพาะที่บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดเลยทั้งสิ้น 2,242,568 คน เม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท การที่คิง เพาเวอร์ เข้ามาสนับสนุนห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐานระดับสากลในพื้นที่ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และในวันนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ได้มอบห้องน้ำ ‘พลังคนไทย สุขา สุขใจ’ ให้กับชาวจังหวัดเลย ผมเชื่อว่า สุขา สุขใจ จะช่วยสร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งมอบสุขา สุขใจ ไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี, สวนสาธารณะศรีเมือง จังหวัดน่าน และวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย ซึ่งทุกแห่งล้วนได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

#kingpowerthaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย
#สุขาสุขใจ