HappeningKing Power Thai PowerPower HappeningThai Power Happy Restrooms

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แอ่วเหนือส่งมอบสุขาสุขใจแห่งที่สาม
ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จ.น่าน

By 4 December 2018 No Comments

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แอ่วเหนือส่งมอบสุขาสุขใจแห่งที่สาม ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จ.น่าน

เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ บรรยากาศการท่องเที่ยวรับลมหนาวเริ่มคึกคัก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ ที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นและสายหมอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวแห่งที่สาม ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภคและสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้ทัดเทียมระดับสากล 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ในด้านชุมชน โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ มอบห้องน้ำให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยมีรูปแบบสากล Universal Design สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และยั่งยืน ใช้งานได้สำหรับทุกคน ซึ่งตามหลักสากลถือว่าประเทศนั้นๆ มีการพัฒนา และมีความพร้อมที่จะดูแลบุคคล ทุกเพศทุกวัย โดยได้มีการส่งมอบสุขา สุขใจ ไปแล้ว 2 แห่ง แห่งแรก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน และแห่งที่สอง ณ สวนสาธารณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ที่ผ่านมา  

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว โดยมีภาคเหนือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมช่วงปลายปี โดยเฉพาะ จ.น่าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนนิยมมาสัมผัสลมหนาวและสายหมอก และเพื่อให้ จ.น่าน พร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวปลายปีนี้ กระทรวงฯ จึงร่วมกับภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่สาม เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับชาวน่าน เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้รับความสุขใจและสุขกายอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวของน่านอีกด้วย