HappeningHappening 122King Power Thai PowerNumber 122Power HappeningThai Power Happy Restrooms

เปิดตัวห้องน้ำ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” แห่งแรกในประเทศไทย

By 5 June 2018 No Comments

KING POWER AND MINISTRY OF TOURISM AND SPORTS PRESENT THE FIRST UNIVERSAL DESIGN RESTROOMS IN THE NORTHERN REGION

คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “KING POWER THAI POWER พลัง คนไทย” ในด้านชุมชนมีนโยบายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” มอบห้องน้ำรูปแบบสากล “Universal Design” สำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย ใช้งานได้สำหรับทุกคน ซึ่งตามหลักสากลถือว่าประเทศนั้นๆ มีการพัฒนาและมีความพร้อมที่จะดูแลบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยตั้งเป้าให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 10 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท และคาดว่าโครงการฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง 10 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เดินทางไปมอบห้องน้ำ พลังคนไทย สุขา สุขใจ แห่งแรกของโครงการฯ ให้กับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมี กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โดยความตั้งใจของ คิง เพาเวอร์ ที่จะแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของแหล่งท่องเที่ยวไทยให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ ครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวอย่างห้องน้ำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยสร้างความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันห้องน้ำคุณภาพยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” นอกจากการส่งมอบสุขา สุขใจแห่งแรกแล้ว ยังมีกิจกรรมจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยทาสีเก้าอี้ ปลูกต้นไม้เพิ่มความเขียวขจีให้กับพื้นที่โดยรอบให้กลับมาสวยงามน่าเที่ยวอีกครั้ง