100 Football Pitches to Strengthen Thai Youth PowerHappeningKing Power Thai Power

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
เดินหน้าสร้างศักยภาพเยาวชนภาคเหนือ
ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
มุ่งพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล

By 21 February 2019 No Comments

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับเยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานระดับสากลให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการ ‘100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย’ โดยครั้งนี้ได้มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานระดับสากลให้แก่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, วิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และดร. นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน มาร่วมส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมด้วย 2 พระเอกสุดฮ็อต มาริโอ้ เมาเร่อ และอเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมาร่วมเตะเปิดสนาม สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนภาคเหนือเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬา

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดทำโครงการ ‘100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย’ ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ได้สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 7 คน พื้นที่ประมาณ 33 x 53 เมตร มอบให้กับเยาวชนเมืองน่านนี้ ถือเป็นการส่งเสริมทางด้านการกีฬาให้เด็กๆ และคนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่งโครงการนี้จะทำให้คุณค่าของกีฬาเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นกีฬาฟุตบอล อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด

เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่อยากจะให้เยาวชนไทยทั่วประเทศมีโอกาสในการเล่นฟุตบอลบนสนามที่ดี ปลอดภัย และมีมาตรฐานระดับโลก โดยมีเป้าหมายสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศไทยให้ครบ 100 สนามภายในปี 2565 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มอบลูกฟุตบอลให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 30 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา 20 แห่ง พร้อมหวังว่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ คิง เพาเวอร์ ได้มอบให้กับโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งจะช่วยกันรักษาสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เหมือนเป็นสมบัติของโรงเรียนและชุมชน เพื่อประโยชน์ที่เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการ ‘100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย’ ได้มีการส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมไปแล้วทั้งสิ้น 40 แห่ง โดยในปีนี้ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ตั้งเป้าส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างต่อเนื่องเพิ่มอีก 20 แห่ง

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครโครงการ ‘100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย’ ปี 3 ได้ที่เพจ King Power Thai Power พลังคนไทย หรือทางเว็บไซต์ https://www.kingpowerthaipower.com/100football

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย