HappeningKing Power Thai Power

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมู่บ้านชาวมอแกน
จังหวัดพังงา

By 15 February 2019 No Comments

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมส่งความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวมอแกนจากเหตุเพลิงไหม้ ด้วยกระเป๋ายังชีพ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย โดยภายในบรรจุสิ่งของที่จำเป็นทั้งอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมอแกน เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา