Happening

คิง เพาเวอร์
ชู KING POWER CARE POWER

By 18 May 2020 No Comments

มาตรการสุขอนามัยระดับสากล
ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยว-รีเทลระดับโลก

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ วางยุทธศาสตร์มาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล KING POWER CARE POWER พร้อม 4 มาตรการความสะอาด สร้างความมั่นใจ เสริมสุขอนามัย ในทุกพื้นที่บริการ พร้อมให้บริการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าชาวไทย ตลอดจนนักเดินทาง และนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย อัตราผู้ติดเชื้อใหม่ที่อยู่ในอัตราต่ำ ทำให้รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการปลดล็อกให้ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม และ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมาตามลำดับ วันนี้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ทำการเปิดให้บริการ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และศูนย์อาหาร Thai Taste Hub โดยมีแนวทางเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสำหรับสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกับในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ยังให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐ โดยขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR Code “ไทยชนะ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการบันทึกข้อมูลการใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ของประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดอีกด้วย

โดยยุทธศาสตร์ที่เตรียมพร้อมในทุกพื้นที่บริการของกลุ่มบริษัทฯ อันประกอบไปด้วย ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในเมืองและภายในท่าอากาศยาน ร้านค้าเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยาน การบริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ได้แก่

  1. Safety Place “อุ่นใจ” ทุกสัมผัสในทุกพื้นที่บริการ ให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของพื้นที่และความสะอาดปลอดเชื้อของเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการให้บริการ
  2. Screen & Scan “ห่วงใย” ด้วยการคัดกรองทั้งระบบ ภายใต้ข้อปฏิบัติใหม่ของสังคม ที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ด้วยการคัดกรองและติดตามอย่างเข้มข้น
  3. Social Distancing “มั่นใจ” ด้วยการเพิ่มระยะห่าง ลดความแออัด และลดการสัมผัส ด้วยระบบการจัดการพื้นที่ และการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และสร้างความมั่นใจตลอดการใช้บริการ
  4. Safety Service & Payment “ปลอดภัย” ตอกย้ำการบริการที่สะอาด ปลอดเชื้อ และปลอดภัย

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นตอบสนองการให้บริการภายใต้มาตรการต่างๆ ในระดับพรีเมียม โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าที่มาเยือน สัมผัสถึงความแตกต่างอย่างเหนือระดับ โดยเฉพาะด้านการให้บริการ ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ ในการให้บริการในรูปแบบนิวนอร์มัล (New Normal) เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวระดับสากล และตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงความเป็นอยู่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ของผู้ประกอบการที่ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนของการให้บริการ ให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความมั่นใจในมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับการเปิดให้บริการทุกพื้นที่อีกครั้ง และยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐาน พร้อมยกระดับการให้บริการในบรรทัดฐานใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดีพร้อมทุกมิติ และแน่วแน่ที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับประทับใจให้นักเดินทางทั่วโลกต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด