Happening

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ดำเนินมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด

By 19 January 2021 No Comments

คิง เพาเวอร์ ดำเนินการเปิดให้บริการร้านค้าด้วยมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล ตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ด้วย 4 มาตรการความสะอาด สร้างความมั่นใจ เสริมสุขอนามัย ในทุกพื้นที่บริการ ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยได้ทำ ความสะอาด Big Cleaning และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกจุดสัมผัสทั่วทุกบริเวณใน คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ ทั้งในส่วนร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ และจะยังคงป้องกันควบคุมเชิงรุกตั้งแต่การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม การรักษาความสะอาด การลดการสัมผัส รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน อย่างสูงสุด

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และร้านอาหาร THAI TASTE HUB KING POWER RANGNAM ชั้น 3 พร้อมให้ลูกค้าทุกท่านมาสัมผัส ประสบการณ์ช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยแล้ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1631 หรือ Facebook KingPowerOfficial

สำหรับการบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าใช้ดำเนินการผ่านบริการ Innovative Real Time Dashboard เพื่อยกระดับมาตรการ สุขอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์  “KING POWER CARE POWER สร้างความมั่นใจ เสริมสุขอนามัย ในทุกพื้นที่บริการ” โดยจะทำการประมวลผลจำนวนผู้เข้าใช้บริการในอาคารทั้งหมด พร้อมแสดงจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time หลังจากที่ผู้เข้าใช้บริการลงทะเบียนสแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตามมาตรการของศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อใช้เป็นช่องทางบันทึกข้อมูลการใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ของประชาชน ซึ่ง Innovative Real Time Dashboard สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการวางแผนเข้าใช้บริการในพื้นที่ และยังสามารถช่วย บริหารจัดการจำนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละพื้นที่ได้ตามหลักเกณฑ์ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร

โดยยุทธศาสตร์ที่เตรียมพร้อมในทุกพื้นที่บริการเพื่อให้ลูกค้าช้อปปิ้งได้อย่างมั่นใจ กับ 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่

  1. Safety Place “อุ่นใจ” ทุกสัมผัสในทุกพื้นที่บริการ ให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของพื้นที่และความสะอาด ปลอดเชื้อของเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการให้บริการ
  2. Screen & Scan “ห่วงใย” ด้วยการคัดกรองทั้งระบบ ภายใต้ข้อปฏิบัติใหม่ของสังคม ที่ช่วยป้องกันการแพร่ ระบาดทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ด้วยการคัดกรองและติดตามอย่างเข้มข้น
  3. Social Distancing “มั่นใจ” ด้วยการเพิ่มระยะห่าง ลดความแออัด และลดการสัมผัส ด้วยระบบการจัดการ พื้นที่ และการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และสร้างความมั่นใจตลอดการใช้บริการ
  4. Safety Service & Payment “ปลอดภัย” ตอกย้ำการบริการที่สะอาด ปลอดเชื้อ และปลอดภัย

คิง เพาเวอร์ มีความมั่นใจในมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับการเปิดให้บริการทุกพื้นที่อีกครั้ง และยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐาน  พร้อมยกระดับการให้บริการในบรรทัดฐานใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดีพร้อมในทุกมิติ

#KingPowerCarePower
#KingPowerRangnam
#KingPower