HappeningPerennial Award Winner

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “บุคลากรทรงคุณค่าวงการกีฬา”
ให้แก่ “คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา”
ผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการกีฬาไทย
ในวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2561

By 30 June 2019 No Comments

อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นตัวแทนรับรางวัลอันทรงเกียรติ “บุคลากรผู้ทรงคุณค่าวงการกีฬา” โดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ “คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา” ผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการกีฬาไทย ในวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2561 โดยมี พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) ในฐานะประธานจัดงานร่วมเป็นผู้มอบ ณ โรงแรม อโนมาแกรนด์