Happening

HAPPENING
มหานคร สกายวอล์ค ได้รับพระราชทานรางวัล Thailand Tourism Awards
ประเภทรางวัลดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

By 19 October 2021 No Comments

มหานคร สกายวอล์ค จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 78 ของ คิง เพาเวอร์ มหานคร ได้รับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากงานประกาศรางวัลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Live

ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เปรียบเสมือนเครื่องมือรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย