HappeningKing Power Thai Power

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
มอบกระเป๋ายังชีพช่วยเหลือ
พี่น้องชาวอำเภอเกาะยาว

By 27 April 2020 No Comments

แม้ความเดือดร้อนจะอยู่ในที่ห่างไกล พลังความช่วยเหลือก็ไปถึง

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ด้วยการมอบกระเป๋ายังชีพ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ให้กับพี่น้องชาวอำเภอเกาะยาวที่อยู่กลางทะเลอันดามัน จำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความขาดแคลนสิ่งของในการดำรงชีพ หลังจากมีการปิดพื้นที่อันเป็นผลมาจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น

สำหรับภารกิจในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน โดยกองบิน 6 กองทัพอากาศ เป็นผู้นำกระเป๋ายังชีพบินข้ามฟ้าจากฐานทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ  สู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จากนั้นส่งต่อให้กับกองทัพเรือภาคที่ 3 ในการนำกระเป๋ายังชีพลงเรือข้ามทะเลมุ่งตรงสู่เกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องชาวอำเภอเกาะยาวต่อไป เติมเต็มพลังกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

#KingPower
#KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย
#LifeBeyondBoundaries
#ทุกการเดินทางจะทำให้เราไม่อยู่ที่เดิม
#พลังใจคนไทยส่งต่อได้ไม่สิ้นสุด