100 Football Pitches to Strengthen Thai Youth PowerHappeningHappening 122King Power Thai Power

คิง เพาเวอร์ เดินหน้า โครงการ KING POWER THAI POWER พลัง คนไทย สร้างความสุขให้เด็กๆ  มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งที่ 15 ให้กับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

By 26 July 2018 No Comments

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตั้งเป้าหมายส่งเสริมสังคมไทยอย่างยั่งยืนด้านกีฬา ‘Sport Power’ เชื่อมั่นว่ากีฬาฟุตบอล นอกจากจะส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังสร้างความสุข ทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังที่เข้มแข็งของประเทศไทยในอนาคต โดยโครงการ  KING POWER THAI POWER พลัง คนไทย  เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านกีฬาฟุตบอล จึงมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ ‘การมอบลูกฟุตบอล 1 ล้านลูก’ และการ ‘สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม’ จำนวน 100 แห่ง ภายใน 5 ปี ให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศได้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานระดับสากลได้มีพื้นที่สำหรับใช้ออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นกีฬาฟุตบอล อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก เอมอร ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำทัพผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งที่ 15 ให้กับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมมอบลูกฟุตบอลให้กับชุมชนและโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงอีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมาหารศึกษา  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา  โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โรงเรียนวัดสะพาน  โรงเรียนดาราคาม และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก่อให้เกิดความสนุกสนานให้แก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมงานอีกด้วย

เอมอร ศรีวัฒนประภา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 7 คนเล่น ให้กับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลแห่งที่ 15 ภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย หนึ่งในโครงการเพื่อสังคม ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลัง คนไทย’ คิง เพาเวอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสนามฟุตบอลแห่งนี้ และลูกฟุตบอลที่นำมามอบให้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงจะช่วยพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และรวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่อยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้มีสนามฟุตบอลและลูกฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลไว้ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเอง และพร้อมเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปแสดงความสามารถในเวทีโลกต่อไป