Happening

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโรงพยาบาลน่าน

By 5 January 2021 No Comments

กรอบแก้ว ปันยารชุน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 500 ผืน เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความหนาวให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยมีตัวแทนพนักงานจิตอาสา คิง เพาเวอร์ สาขาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน ร่วมในพิธีส่งมอบในครั้งนี้ ณ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน