Happening

คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต
ผ่านการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

By 29 September 2020 No Comments

คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต ผ่านการรับรองการบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 โดย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001  จาก บุคลากร ใจดี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยมี วินิจ ยังสุรกานต์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและบริหารงานทั่วไป และ พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมด้วย ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ