HappeningKing Power Thai Power

คิง เพาเวอร์ มอบลูกฟุตบอล
สนับสนุนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

By 24 July 2020 No Comments

จากซ้ายไปขวา วณิชกร ซ่อมจันทึก (หัวหน้าผู้ฝึกสอน MOL Football Academy)
พ.ต.ท.ยุทธนา
เกษมวัฒนา (ที่ปรึกษามูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์)
อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์)
ดร.มนัส
โนนุช (ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์) น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน (ที่ปรึกษามูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์)
ร.ต.ท.สมศักดิ์
อิ่มปาน (ผู้ฝึกสอน) จ.ส.อ.อนุสรณ์ ศิลปี (ผู้ฝึกสอน)

อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบลูกฟุตบอลสนับสนุนโครงการ “หนึ่งใจ…ให้กีฬา” MOL Football Academy ที่ดำเนินการโดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะในการเล่นฟุตบอลให้แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านกีฬา โดยมี ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยุทธนา​ เกษมวัฒนา น.อ.ปิยะพงษ์​ ผิวอ่อน และวณิชกร​ ซ่อมจันทึก​​ ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์