HappeningHappening 122Power Happening

EXPLORE ENDLESSLY – TO TAIWAN

By 23 August 2018 No Comments

คิง เพาเวอร์ พาท่านสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ ระดับเวก้า และคราวน์ ที่มียอดซื้อสูงสุดของแคมเปญพิเศษ บินลัดฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่หลากหลาย มีความผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งความทันสมัย ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ป่าไม้ ภูเขาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม รวมทั้งอาหารเลิศรสที่ถูกปากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทริปนี้เริ่มต้นด้วยการพาท่านสมาชิกสักการะองค์เจ้าพ่อกวนอู และเทพเจ้าขงจื๊อ ณ วัดเหวินหวู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราที่งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ซึ่งเก็บวัตถุโบราณและผลงานทางศิลปะของจีน ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี และเพลิดเพลินไปกับสถานที่ต่างๆ ในไต้หวันอีกมากมาย อาทิ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านบนไหล่เขาที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ที่เกิดจากการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก แหล่งรวมรูปภาพและสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับนายพลเจียงไคเชก ชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองไทเป ณ ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร พร้อมลิ้มรสเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อตลอด 3 วัน โดยทั้งหมดนี้คัดสรรมาเพื่อท่านสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ เท่านั้น