Lifestyle

LIFESTYLE
16 เทศกาลงานประเพณีไทย
มรดกวัฒนธรรมสู่เทศกาลประเพณีระดับโลก

By 18 May 2022 No Comments

“เทศกาลงานประเพณีไทย” คือหนึ่งในวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ซึ่งประกอบไปด้วย Food, Film, Fashion  Fighting และ Festival ที่ประเทศไทยตระหนักรู้ถึงคุณค่าและพร้อมที่จะส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ โดยล่าสุดในปี 2565 กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกเทศกาลและประเพณีจำนวน 16 เทศกาล ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – กันยายนจากทั่วทุกภูมิภาค เพื่อผลักดันให้มรดกวัฒนธรรมไทยมุ่งสู่การเป็นเทศกาลประเพณีระดับโลก ไปดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

เดือนเมษายน 2565

 • ประเพณีแห่สลุงหลวง สืบสานกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง จังหวัดลำปาง3
 • ประเพณีภูไทรำลึก จังหวัดสกลนคร
 • ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

เดือนพฤษภาคม 2565

 • ประเพณีบวชนาคบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์
 • ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ประเพณีสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก จังหวัดยโสธร

เดือนมิถุนายน 2565

 • เทศกาลเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” จังหวัดภูเก็ต
 • มหกรรมสืบสานตำนานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

เดือนกรกฎาคม 2565

 • ประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร
 • ประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ประเพณีห่มผ้าพระนอน จังหวัดอ่างทอง

เดือนสิงหาคม 2565

 • เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
 • ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี
 • มหกรรมสืบสานพหุวัฒนธรรม งานของดีเมืองนราฯ จังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป การเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ยกเลิกระบบ Test & Go แล้ว ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวทำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมพบกับ KING POWER CLICK & COLLECT บริการพิเศษจาก คิง เพาเวอร์ ที่ช่วยให้ช้อปสินค้า ดิวตี้ ฟรี กับ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ รับของง่ายขึ้นที่สนามบินทั้งขาเข้า-ขาออก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/389tzvG

#LoveTravellers
#ชวนไทยเที่ยวโลกชวนโลกเที่ยวไทย
#ชวนโลกเที่ยวไทย

LIFESTYLE