Happening

HAPPENING
ร่วมสนุกกับกิจกรรม
#เที่ยววนไปเป็นไปได้

By 15 November 2023 No Comments

ร่วมสนุกกับกิจกรรม #เที่ยววนไปเป็นไปได้

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ครีเอตคลิปสนุกๆ ด้วยเทมเพลตที่กำหนดให้ โดยสามารถใช้ได้ที่  CapCut > https://bit.ly/3srlgGo
 1. โพสต์คลิปบนช่องทาง Social Media ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Instagram พร้อมตั้งค่าโพสต์เป็นสถานะ Public และติดแฮชแท็กให้ครบ #เที่ยววนไปเป็นไปได้ #เป็นไปได้ไม่รู้จบ #KingPower
 2.  รางวัลที่ 1 ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอด Views สูงที่สุด จะได้รับ Voucher จาก The Standard, Bangkok Mahanakhon ห้องพัก Standard King 1 คืน มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอด Views อันดับถัดมา จะได้รับ Cash Card จาก คิง เพาเวอร์ มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 5รางวัล

รางวัลที่ 3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอด Views อันดับถัดมา จะได้รับ Voucher Firster by King Power มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 4 ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอด Views อันดับถัดมา จะได้รับ Voucher ไทย เทสต์ ฮับ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10รางวัล

 1. ระยะเวลาร่วมสนุกกับกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566

เงื่อนไข

 1. หากผู้ร่วมกิจกรรมละเว้นกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับรางวัล
 2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 4. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566 และประกาศผลกิจกรรม วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. ผ่านช่องทาง Instagram และ TikTok King Power Official
 1. ผู้โชคดีจะต้องรายงานตัวภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล โดยแจ้งชื่อ–นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ และแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของโพสต์ที่ยังอยู่ในสถานะ Public ผ่านช่องทาง Inbox TikTok King Power Official หลังจากวันประกาศผลไม่เกิน 30 วัน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับผ่านช่องทางที่ให้ไว้เพื่อยืนยันแสดงตัวตนโดยของรางวัลจะจัดส่งให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านภายใน 30 วันทำการ หลังจากการยืนยันแสดงตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 3. ณ วันที่แสดงตัวตนเข้ารับรางวัล หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมยังคงต้องไม่ถูกลบออก มิฉะนั้นจะถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะ
 4. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
 5. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ Inbox Facebook King Power Official
 7. ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้
 8. ของรางวัล มีการนำหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 9. สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 10. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
 11. ทั้งนี้ รูปและวิดีโอทั้งหมดที่ส่งมาเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสามารถนำสื่อเพื่อไปใช้ประชาสัมพันธ์แบรนด์ในโอกาสต่อไป
 12. Cash Card สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต เท่านั้น และไม่สามารถใช้สำหรับช่องทางออนไลน์ได้
 13. พนักงานของบริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว
 14. เมื่อท่านตกลงปฏิบัติตามกติกา และ/หรือ เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)