Privileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
รับส่วนลด 15%
สำหรับการบริการนวดทุกทรีตเมนต์
เเละแพ็กเกจ ที่ Let’s Relax

By 3 March 2023 No Comments

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับ Promo Code ผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ member.kingpower.com เท่านั้น และแสดงสถานะการเป็นสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ของ Let’s Relax ก่อนรับบริการ
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้บริการ Let’s Relax ได้ทั้ง 3 สาขา
 • สาขามหานครคิวบ์ ชั้น 4 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 23:00 น. โทร. 02-077-4451
 • สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 23:00 น. โทร. 02-003-1653
 • สาขาพญาไท เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 24:00 น. โทร. 02-126-6840
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และกรุณาแสดงสถานะสมาชิกก่อนใช้บริการได้ ทั้ง 3 สาขา
 • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1631

แลก 500 กะรัต สำหรับรับบริการนวดเท้าฟรี 60 นาที

ที่ Let’s Relax สาขามหานครคิวบ์ สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสาขาพญาไท

เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับ Promo Code ผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ member.kingpower.com เท่านั้น และแสดงสถานะการเป็นสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ของ Let’s Relax ก่อนรับบริการ
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้บริการ Let’s Relax ได้ทั้ง 3 สาขา
 • สาขามหานครคิวบ์ ชั้น 4 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 23:00 น. โทร. 02-077-4451
 • สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 23:00 น. โทร. 02-003-1653
 • สาขาพญาไท เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 24:00 น. โทร. 02-126-6840
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และกรุณาแสดงสถานะสมาชิกก่อนใช้บริการได้ ทั้ง 3 สาขา
 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1631

แลก 1000 กะรัต สำหรับรับบริการนวดน้ำมันฟรี 60 นาที

ที่ Let’s Relax สาขามหานครคิวบ์ สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสาขาพญาไท

เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับ Promo Code ผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ member.kingpower.com เท่านั้น และแสดงสถานะการเป็นสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ของ Let’s Relax ก่อนรับบริการ
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้บริการ Let’s Relax ได้ทั้ง 3 สาขา
 • สาขามหานครคิวบ์ ชั้น 4 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 23:00 น. โทร. 02-077-4451
 • สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 23:00 น. โทร. 02-003-1653
 • สาขาพญาไท เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 น. – 24:00 น. โทร. 02-126-6840
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และกรุณาแสดงสถานะสมาชิกก่อนใช้บริการได้ ทั้ง 3 สาขา
 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1631