HappeningMember Privileges

PRIVILEGES & PROMOTION
สมาชิก คิง เพาเวอร์ แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

By 1 January 2022 No Comments

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 6 เดือน เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

เงื่อนไข

  • รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% เฉพาะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เท่านั้น
  • ยอดซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% ต้องเป็นยอดซื้อหลังจากหักส่วนลดต่างๆ (ยอดสุทธิ) ภายในแผนกสินค้าเดียวกัน
  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • สินค้าแผนกสุราและบุหรี่ไม่สามารถร่วมรายการ
  • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์
  • รายการ Birthday Celebration ไม่สามารถร่วมรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกการผ่อนชำระได้ยกเว้นกรณีสมาชิกมีการยกเลิกการเดินทาง หรือสินค้ามีการชำรุดเสียหาย ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ในกรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า