Lifestyle

LIFESTYLE
Love Travellers ชวนโลกเที่ยวไทย
เมื่อความงดงามเคียงคู่มากับความศรัทธา

By 10 May 2022 No Comments

ประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยวัดวาอารามมากมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้ว ยังมีความสวยงามและความมหัศจรรย์จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่โด่งดังไปทั่วโลก ด้วยฝีไม้ลายมือของช่างที่ใช้แรงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ผสมผสานกับธรรมชาติที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา จึงเกิดเป็นสุดยอดผลงานศิลปะที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พร้อมกันนี้ยังเปี่ยมไปด้วยความงดงามของศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ต้องไปซึมซับให้เห็นกับตา

ไฮไลต์ของวัดพระแก้วนั้นมีด้วยกันหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น พระระเบียง ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์จากฝีมือของบรรดาครูช่างแห่งรัตนโกสินทร์ อีกทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทพระเทพบิดร พระสุวรรณเจดีย์ 2 องค์ พระบรมราชานุสาวรีย์ รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ได้ชื่นชมงานหัตถศิลป์ของไทยอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.royalgrandpalace.th/

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่นเกิดจากความตั้งใจของ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติและจิตรกรแนวไทยประเพณีผู้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ต้องการสร้างวัดบ้านเกิดถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉลิมชัยได้ตั้งจิตอธิษฐานขอถวายตนรับใช้พระพุทธศาสนา และเริ่มสร้างวัดร่องขุ่นตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กระทั่งปัจจุบันจากวัดเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก ด้วยแรงศรัทธา ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความงดงามของศิลปะไทยและศิลปะร่วมสมัย ทำให้วัดร่องขุ่นเป็น “งานศิลป์เพื่อแผ่นดิน” อีกหนึ่งจุดหมายสำคัญประจำจังหวัดเชียงรายที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

อุโบสถวัดร่องขุ่นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและลักษณะทางพุทธศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รวมไปถึงยังมีสีขาวทั้งหลังทำให้ดูสวยงามแปลกตาจากอุโบสถอื่นๆ โดยทั่วไป ด้านทางเข้าเป็นสะพานที่เบื้องล่างเต็มไปด้วยกิเลสและความชั่วร้ายต่างๆ เปรียบได้กับการเดินข้ามจากวัฏสงสารไปสู่ดินแดนพุทธภูมิบริสุทธิ์นั่นเอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.วัดร่องขุ่น.com/

วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย

วัดศรีชุม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีนามว่า “พระอจนะ” พระประธานองค์ใหญ่ที่อยู่ภายในมณฑป ซึ่งมีความงดงามตามแบบฉบับศิลปะสุโขทัยเป็นอย่างมาก

ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้นประกอบไปด้วยวัดต่างๆ มากมาย สามารถขี่จักรยานไปตามเส้นทางชิลๆ ได้ สำหรับวัดศรีชุมจะเห็นมณฑปแต่ไกล โดยปัจจุบันยอดพระมณฑปได้พังทลายหมดแล้ว เหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบ ไม่มีหลังคาปกคลุม ส่วนประตูทางเข้ามีขนาดไม่ใหญ่ แต่เมื่อก้าวเข้าไปจะเห็นองค์พระอจนะขนาดใหญ่ภายในพื้นที่อันจำกัดของมณฑป ซึ่งถือเป็นความตั้งใจในการออกแบบที่ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ขององค์พระนั่นเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/skt.his.park/photos/?ref=page_internal

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดที่มีบทบาทสำคัญสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ใช้เป็นที่จัดพระราชพิธีสำคัญต่างๆ มีพระปราค์ประธานที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี กระทั่งถูกทิ้งร้างหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

วัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยในปี 2534 อุทยานฯ ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก และถึงแม้ว่าปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จะผุผังไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังหลงเหลือความงามให้เราได้ชื่นชมกันอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น เศียรพระในรากของต้นโพธิ์ พระปรางค์ประธาน ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช และเจดีย์แปดเหลี่ยมแห่งเดียวในจังหวัด นอกจากนั้น อยุธยายังอยู่ในลิสต์ 1 ใน 50 เมืองที่ควรไปเที่ยวหลังโควิด ที่จัดขึ้นโดย Forbes Adviser อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/AY.HI.PARK

วัดพระบาทปู่ผาแดง จังหวัดลำปาง

วัดพระบาทปู่ผาแดง ชาวบ้านเรียกกันว่า ดอยปู่ยักษ์ หรือ ดอยพระบาทปู่ผาแดง อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen แห่งอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จุดหมายปลายทางที่รายล้อมไปด้วยความงดงามและความมหัศจรรย์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

เดิมทีบริเวณนี้เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเคารพบูชามาอย่างยาวนาน โดยจะต้องเดินเท้าผ่านป่าและหน้าผาสูงขึ้นไปสักการะ กระทั่งหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล  (พระเทพวิสุทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาเยือนจึงเกิดศรัทธา จนทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดขึ้นที่บริเวณใกล้กับรอยพระพุทธบาทนี้เอง และไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ของที่นี่ก็คือการเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อสัมผัสกับความงดงามของอำเภอแจ้ห่มจากมุมสูงในแบบ 360 องศา พร้อมทั้งซึบซับกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากเหล่าเจดีย์สีขาวองค์เล็กองค์น้อยที่ประดิษฐานอยู่ตามยอดเขาสูงเสียดฟ้านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tourismthailand.org/Lampang

#LoveTravellers
#ชวนไทยเที่ยวโลกชวนโลกเที่ยวไทย
#ชวนโลกเที่ยวไทย

LIFESTYLE