100 Football Pitches to Strengthen Thai Youth PowerHappeningKing Power Thai PowerPower Happening

คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและลูกฟุตบอล 500 ลูก ภายใต้โครงการ “King Power Thai Power พลัง คนไทย” ให้แก่เยาวชนในชุมชน ตำบลอิปัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

By 23 April 2018 No Comments

“King Power Thai Power พลัง คนไทย”

ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เดินทางไปเติมเต็มความฝันและสร้างร้อยยิ้มให้กับน้อง ๆ ชุมชนตำบลอิปัน ณ โรงเรียนบ้านปลายสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในโครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” ภายใต้ “King Power Thai Power พลัง คนไทย” พร้อมมอบลูกฟุตบอลจากโครงการ “ล้านลูกล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” จำนวน 500 ลูก ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายอิปันสาคู 9 โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพนักงานจิตอาสาชาวคิง เพาเวอร์ ภูเก็ต ที่มาร่วมกันทาสีอาคาร และช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน พร้อมช่วยแจกลูกฟุตบอลให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านปลายสายอีกด้วย