ซัมเมอร์นี้
ยิ่งช้อป ยิ่งรับดีลสุดคุ้ม!

Read more

Fashion Insider: Margaret Zhang
กับการสร้างตำนานบทใหม่ให้ Vogue China

Read more

Fashion Insider: Margaret Zhang
กับการสร้างตำนานบทใหม่
ให้ Vogue China

Read more

Grooming Story:
คำตอบสำหรับคุณผู้ชาย
เคล็ดลับดูแลหน้าให้หล่อใส
เมกอัพง่ายดูเป็นธรรมชาติ

Read more

Grooming Story:
คำตอบสำหรับคุณผู้ชาย
เคล็ดลับดูแลหน้าให้หล่อใส
เมกอัพง่ายดูเป็นธรรมชาติ

Read more
https://www.youtube.com/watch?v=pbf6Oh41wEs

รวมพลังรอยยิ้มคนไทย
ส่งเป็นกำลังใจให้ก้าวข้าม
ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

#ThailandSmilesWithYou
#ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม

HAPPENING

Happening

ประกาศแล้ว! 40 รายชื่อผู้โชคดี
ที่ได้รับบัตรเข้าชม มหานคร สกายวอล์ค
และบัตรรับประทานอาหารที่ ไทย เทสต์ ฮับ มหานคร คิวบ์

ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจ “ที่คุณมีกับ คิง เพาเวอร์” และได้รับบัตรเข้าชม มหานคร สกายวอล์ค มูลค่า 880 บาท และบัตรรับประทานอาหารที่ ไทย เทสต์ ฮับ มหานคร คิวบ์ มูลค่า 200 บาท อย่างละ 2 ใบ จำนวน 40 รางวัล จาก POWER คุณกรกฏ​ โพธิ์กุล คุณคณัฐ ห่วงวรรณ คุณแคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์ คุณจรัสพร อินทร์คาภรณ์ คุณจันจิรา ปานถาวร คุณจามรี ไพรบึง คุณจิราภา ล้วนวัฒนานุกูล คุณจุฑามาศ เชียรวิทยาคุณ คุณช่อลดา สิริวัฒนาพาท คุณณัฏฐา แก้วน้ำเย็น คุณณัทฎ์ธพัทฐ์ อภิธนภูบดีกุล คุณธรรมรัตน์ อยู่พรต คุณธฤษวรรณ วงษ์จันดี คุณธัญญ์ฐิตา สีห์สุริยา คุณธีรธร แพ่งประสิทธิ์ คุณนที ด้ายละออง คุณนภัสวรรณ กปิตถัย คุณใบบา เฉลิมอธิคมสิทธิ์ คุณปวีณา มิ่งขวัญสกุล คุณปัณฑิตา ดาศรี คุณปาณิศา ตรีนุสนธิ์ คุณปานตา เหลือแก้ว คุณพงศ์อนันต์ สันธากร คุณพรทิพย์ จริยจรุงพงศ์ คุณพัชรินทร์ จันทร์เทียะ คุณพีระพล ลีวัฒนา คุณมยุรี ตั้งจิตวัฒนะกุล คุณเมธาพันธ์ อึ้งประยูรวิชัย คุณยุทธศักดิ์ ภูมิคอนสาร คุณรุ่งฤดี สระทองพลอย คุณโรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์ คุณวริยานันท์ มาร์วัน คุณวิชชุพล นาคมาศ คุณศิริพร​ ชู​อำไพ คุณสมชาย พุกสะ คุณสรรสฤต เอี่ยมอุดม คุณสุศรณ ล้ออุทัย คุณอรทัย จารุกิจไพศาล คุณอรัญญา ล้อมทอง คุณอุษาวรรณ เลอเลิศไทยานุภาพ ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล ดังนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เจ้าหน้าที่ POWER จะทำการติดต่อกลับ เพื่อให้ท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายในไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 (ของรางวัลใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ที่เคาน์เตอร์ Reception คิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 1 เวลา 10.00 - 20.00 น. การรับของรางวัลจะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงรายชื่อเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน ให้ยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับของรางวัล พร้อมเซ็นมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับแทน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
Happening

ประกาศแล้ว! 10 รายชื่อผู้โชคดี
ที่ได้รับเสื้อสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ รุ่นพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU

ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมแบ่งปัน “พลังแห่งรอยยิ้ม” และได้รับเสื้อสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ รุ่นพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 10 รางวัล จาก POWER 1. คุณกฤป จุระกะนิตย์ 2. คุณชาญวิทย์ ทิพยสุข 3. คุณชูฤทธิ์ ด่านธนวานิช 4. คุณดำรงค์ สิมะขจรบุญ 5. คุณนวรัตน์ ชมชื่น 6. คุณลัดดา ศรศาสตร์ 7. คุณวุฒิ พุทธิปัญญาภรณ์ 8. คุณศิรินทรา สกุลจุ้ย 9. คุณอภิสิทธิ์ ละออศรี 10. คุณอุดร งามสว่าง ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล ดังนี้ ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านดังกล่าว เจ้าหน้าที่ POWER จะทำการติดต่อกลับ เพื่อให้ท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายในไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564 ที่เคาน์เตอร์ Member Service คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยจะต้องทำการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล (มูลค่าของรางวัล 2,500 บาท) การรับของรางวัลจะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงรายชื่อเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน ให้ยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับของรางวัล พร้อมเซ็นมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับแทน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
Happening

ชวนฟินไปกับชุดอาหารกลางวันเมนูใหม่ 3 คอร์ส
ที่ มหานคร แบงค็อก สกายบาร์

พิเศษเพียง 700 บาท (สุทธิ) เมื่อจองและชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ ห้องอาหารที่สูงที่สุดในประเทศไทย นำเสนอชุดอาหารกลางวันเมนูใหม่กับอาหารรสเลิศ 3 คอร์ส ในราคาเริ่มต้นที่ 990++ บาท/ท่าน* (ไม่รวมเครื่องดื่ม) โดยให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.30 - 15.00 น. พร้อมชมวิวอันงดงามของกรุงเทพมหานคร จากบนชั้น 76 คิง เพาเวอร์ มหานคร พิเศษเพียง 700 บาท สุทธิ/ท่าน** เมื่อทำการซื้อชุดอาหารกลางวันเมนูใหม่ล่วงหน้าผ่านแคมเปญ KING POWER TEAM POWER ที่เว็บไซต์ https://kpgprivilege.kingpower.com/svteam (ระบุสาขา คิง เพาเวอร์ มหานคร) พร้อมกรอกรหัสส่วนลด SV89004 โดยโปรโมชั่นราคาพิเศษดังกล่าว สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถนำบาร์โค้ดที่ได้รับมาแสดง ณ ห้องอาหาร มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ เพื่อใช้บริการภายในระยะเวลา 14 วันสำหรับชุดอาหารกลางวันเมนูใหม่ 3 คอร์ส ประกอบไปด้วย เมนู Starter ที่สามารถเลือกได้ระหว่าง ซุปครีมหอยสไตล์ นิวอิงแลนด์ เมนูอาหารชื่อดังแห่งบอสตันที่ทำมาจากหอยตลับ และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปรุงรสด้วยเนย มันฝรั่งและเบคอน จนได้เนื้อครีมเข้มข้นหอมน่ารับประทาน เสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมกรอบ หรือเลือกรับเป็น ยำเนื้อย่างออสเตรเลีย กับเนื้อวากิวย่างเตาถ่านเสิร์ฟในแบบมีเดียมแรร์ คู่กับเครื่องยำแบบไทย พร้อมโรยหน้าด้วยหอมเจียวและต้นอ่อนผักชี  หรืออีกหนึ่งเมนูมังสวิรัติสำหรับคนรักสุขภาพอย่าง สลัดธัญพืช ที่มาคู่กับน้ำสลัดเคลเพสโตและกรีกโยเกิร์ตต่อด้วยอาหารจานหลักที่สามารถเลือกได้ระหว่าง ขาเป็ดตุ๋นสมุนไพรสูตรพิเศษ ที่เชฟตั้งใจปรุงให้สุกอย่างช้าๆ ก่อนนำมาอบด้วยเตาถ่าน เพื่อเพิ่มความกรอบให้กับส่วนหนัง เสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งคองฟีต์ พายเนื้อเป็ดโรยชีสคอมเต้อบ และซอสพริกไทยอ่อน หรือเมนู ปลากะพงแดงอบเตาถ่าน กับเนื้อปลากะพงแดงชิ้นโตจากทะเลอันดามัน นำมาย่างไฟอ่อนๆ ก่อนนำไปอบด้วยเตาถ่านเพื่อเพิ่มความหอม เสิร์ฟคู่กับซอสวิซไคย่า สลัดสมุนไพรซอสเคลชิมิชูรี และข้าวสวย หรือเมนู พาสต้าแก้มวัวตุ๋น กับเนื้อแก้มวัวที่ผ่านการทำให้สุกอย่างช้าๆ ปรุงรสด้วยไวน์แดง และเครื่องเทศ เสิร์ฟคู่กับพาสต้าปั๊ปปาเดลเล่ โรยหน้าด้วยใบโหระพาสด ใบเซจ และชีสพาร์มีซานปิดท้ายความอร่อยด้วยเมนูของหวานสุดคลาสสิกอันเป็นตำนานของฝรั่งเศสอย่าง แอปเปิลตาแต็ง ที่นำแอปเปิลมาปรุงให้สุกอย่างช้าๆ ในบัตเตอร์คาราเมลจนกลายเป็นสีน้ำตาลทอง หรืออีกหนึ่งตัวเลือกอย่าง ช็อกโกแลตทาร์ต ที่ทำมาจากช็อกโกแลตมาดากัสการ์ วิสกี้ ซอลต์คาราเมล มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ เปิดให้บริการทุกวัน โดยให้บริการอาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 - 15.00 น. และให้บริการอาหารค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 23.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2677 8722 หรือ www.mahanakhonbangkokskybar.com หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม **ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ข้อกำหนดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
Happening

การกลับมาอีกครั้งของ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี
ที่ให้คุณช้อปมันส์ กินฟิน พร้อมพิกัดเช็คอินเก๋ๆ

สิ้นสุดการรอคอย เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี ที่จะกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ ให้วันหยุดพักผ่อนของคุณมีสีสันกว่าที่เคย “King Power Shop & Hop Weekend Market ไม่มีไฟลต์บิน ก็ช้อปมันส์ กินฟิน เช็คอินได้!” พบกันทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. เริ่มตั้งแต่ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี ช้อปมันส์! หลากหลายสินค้าแฟชั่น แว่นตา นาฬิกา และน้ำหอม กว่า 10,000 รายการ พร้อมโปรโมชั่นสุดแรงแห่งปี ลดสูงสุด 30% (ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) และช้อปเพลินๆ เดินชิลๆ เตร็ดเตร่ที่ตลาดนัดรวมร้านดังจากโลกออนไลน์ กินฟิน! ยกขบวนสตรีตฟู้ดเจ้าดังในตำนาน จัดเต็มทั้งคาวหวานมาเอาใจสายชิม ได้แก่ ผัดไทยไฟทะลุ, สุกี้เมาเวอริค, สว่างบะหมี่ก้ามปู, ชุมพลปาท่องโก๋ และอีกกว่า 30 ร้าน จาก ไทย เทสต์ ฮับ ให้ได้ลิ้มลองกันที่นี่ เช็คอิน! ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้ ท่ามกลางกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสกว่า 2,000 ต้น ที่ Glass House โดยคาเฟ่ชื่อดังจาก Boonta Flowers & Café รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3udfvYU #KINGPOWERWEEKENDMARKET #คิงเพาเวอร์ศรีวารี

HAPPENING