DESTINATION
ลุยหิมะท้าหนาวกับ 5 เมืองสกียอดฮิต

Read more

DESTINATION
ลุยหิมะท้าหนาวกับ 5 เมืองสกียอดฮิต

Read more

SPOTLIGHT
LONGLAI ชวนทุกคนสัมผัสเรื่องราว
ของนักบัลเลต์สาวกับ “Perfect Pirouettes”

Read more

SPOTLIGHT
LONGLAI ชวนทุกคนสัมผัสเรื่องราว
ของนักบัลเลต์สาวกับ “Perfect Pirouettes”

Read more

HAPPENING

Happening

HAPPENING
ลุ้นรับฟรี! บัตรส่วนลด 400 บาท
สำหรับจองบัตรเทศกาลดนตรี S2O (Regular)

เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดีย King Power Official ทุกช่องทาง FB IG LINE TIKTOK TWITTER ลุ้นรับฟรี! บัตรส่วนลด 400 บาท สำหรับจองบัตรเทศกาลดนตรี S2O (Regular) จำนวนทั้งสิ้น 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) มูลค่ารวม 40,000 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 6 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข 1. กดติดตาม LINE / Facebook / IG / TikTok และ Twitter ของ King Power 2. แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว แคปภาพคอมเมนต์ที่โพสต์กิจกรรมนี้ทาง Facebook 3. Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ 4. ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 100 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อรับบัตรส่วนลด 400 บาท สำหรับจองบัตรเทศกาลดนตรี S2O (Regular) จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) 5. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 6. ประกาศผลผู้โชคดี : 6 มีนาคม 2566 ผ่านทาง www.facebook.com/kingpowerofficial 7. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message www.facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 8. บริษัทฯ จะจัดส่ง Code สำหรับการลงทะเบียนจองบัตรฯ ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด (7 วันทำการ) ผ่านทาง Inbox Message www.facebook.com/kingpowerofficial 9. Code ส่วนลดสามารถใช้ได้กับบัตรประเภท Regular เท่านั้น 10. สงวนสิทธิ์ในการใช้ Code ส่วนลด 1 Code ต่อ 1 Ticket สำหรับการจอง Ticket ประเภท 1 Day Pass เท่านั้น…
Happening

HAPPENING
ลุ้นรับฟรี! บัตรรับประทานอาหาร
ไทย เทสต์ ฮับ รางน้ำ
เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดีย
King Power Official

ลุ้นรับฟรี! บัตรรับประทานอาหาร ไทย เทสต์ ฮับ รางน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล รางวัลละ 300 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข กดติดตาม Line / Facebook / IG / TikTok และ Twitter ของ King Power Official แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว มาคอมเมนต์ที่โพสต์ >> Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารที่ ไทย เทสต์ ฮับ รางน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล รางวัลละ 300 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด ผ่านที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี พนักงานของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านตกลงปฏิบัติตามกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าท่านตกลงยินยอมให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
Happening

HAPPENING
ตรุษจีนนี้ ลุ้นรับฟรี! ผ้าพันคอกระต่ายมงคล
เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดีย
King Power Official

ตรุษจีนนี้ ลุ้นรับฟรี! ผ้าพันคอกระต่ายมงคล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 18 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี: 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข กดติดตาม Line / Facebook / IG / TikTok และ Twitter ของ King Power Official แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว มาคอมเมนต์ที่โพสต์ >> http://bit.ly/3Xic3Kl Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 20 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อลุ้นรับผ้าพันคอกระต่ายมงคล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 18 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี: 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด ผ่านที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี พนักงานของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านตกลงปฏิบัติตามกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าท่านตกลงยินยอมให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
Happening

PRIVILEGES & PROMOTION
สมาชิก คิง เพาเวอร์
แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 6 เดือน เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลสลิป แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลสลิป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
Happening

SPOTLIGHT
King Power Selection
พกความอร่อยมาเต็มคันรถ
กับ TUK TUK CHOCOLATE
with FREEZE-DRIED

คิง เพาเวอร์ ซีเล็คชั่น ชวนทุกคนลิ้มลองรสชาติแห่งการเดินทางอันหอมหวานกับ TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED ดาร์กช็อกโกแลตคุณภาพดี รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม พร้อมรังสรรค์ในรูปทรงรถตุ๊กตุ๊ก พาหนะเลื่องชื่อที่พาตะลอนทั่วไทย คู่ใจนักเดินทางมาช้านาน สอดไส้ผลไม้อันหวานฉ่ำที่ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried คงสารอาหารและความอร่อยไว้เต็มคันรถ มีให้ทุกคนเลือกกัน 3 รสชาติTUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Mango ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้มะม่วงน้ำดอกไม้ ผลสีเหลืองทอง รสชาติหวานฉ่ำ ที่ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried นับเป็นขนมหวานสีน้ำตาลเข้ม ที่ร้อยเรียงอรรถประโยชน์ไว้เต็มคัน ทั้งวิตามินเอ วิตามินซี และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดความเครียด ชะลอความแก่TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Strawberry ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้สตรอว์เบอร์รีคัดเกรด เทพีผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวอมหวานอย่างพอดิบพอดี ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried คงความอร่อย พร้อมสอดแทรกนานาสรรพคุณ อาทิ บำรุงสมอง ลดความเครียด หัวใจแข็งแรง ลดเลือนริ้วรอย ชะลอความแก่TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Strawberry ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้สตรอว์เบอร์รีคัดเกรด เทพีผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวอมหวานอย่างพอดิบพอดี ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried คงความอร่อย พร้อมสอดแทรกนานาสรรพคุณ อาทิ บำรุงสมอง ลดความเครียด หัวใจแข็งแรง ลดเลือนริ้วรอย ชะลอความแก่TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Durian ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้เนื้อทุเรียนหมอนทอง ราชาแห่งผลไม้ไทย ที่ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried เพื่อคงกลิ่นรสอันหวานมันกลมกล่อม หอมอร่อย อุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น กระตุ้นการทำงานของสมอง ชะลอความแก่ แก้โรคผิวหนังอร่อยกับดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้ผลไม้นานาชนิดได้แล้ววันนี้ ติดตามข่าวสาร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่ Facebook : King Power Selection สั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ หรือที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
Happening

SPOTLIGHT
LONGLAI ชวนทุกคนสัมผัสเรื่องราว
ของนักบัลเลต์สาวกับ “Perfect Pirouettes”

สัมผัสเรื่องราวของหญิงสาวที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบัลเลต์มาตั้งแต่เด็ก จึงได้ฝึกฝนอย่างหนัก จนกระทั่งทำตามความฝันสำเร็จ ผ่าน “Perfect Pirouettes” กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่จาก LONGLAI อันได้แรงบันดาลใจมาจากท่วงท่าที่สวยงามอย่าง Pirouette หรือการหมุนตัวบนปลายเท้าข้างเดียว ซึ่งเป็นท่าที่เน้นการทรงตัวด้วยกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรง ผสานเข้ากับสรีระอันอ่อนหวาน เฉกเช่นเดียวกันกับกระเป๋าคอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้ ที่ผลิตจากหนังแท้ มีคุณภาพ เปรียบเสมือนความแข็งแกร่ง ผสานเข้ากับผ้าซาตินที่ใช้ทำรองเท้าบัลเลต์ รวมไปถึงการจับจีบ ที่ให้ความนุ่มละมุน อ่อนหวาน ที่มีมาให้เลือกกัน 2 รุ่น​HANDBAG กระเป๋าถือดีไซน์สวย ผสมผสานหนังวัว Nappa Leather สัมผัสนุ่ม ทนทาน ที่เปรียบเสมือนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เข้ากับผ้า Satin Monica เนื้อเงา นิ่มลื่น เรียบหรู ที่สื่อถึงสรีระอันอ่อนหวานของนักบัลเลต์ มีดีเทลสายกระเป๋าผูกเป็นรูปโบ มีให้เลือกแมตช์สองโทนสี ได้แก่ สีดำ และสีโรสเบจ​BIG CLUTCH BAG กระเป๋าดีไซน์โดดเด่น ซึ่งยังคงความเรียบหรูเอาไว้ ผสมผสานหนังวัว Nappa Leather สัมผัสนุ่ม ทนทาน เข้ากับผ้า Satin Monica เนื้อเงา นิ่มลื่น สายกระเป๋าผูกเป็นโบขนาดใหญ่ มาพร้อมสายโซ่ Aluminum ชุบเงิน และที่รองบ่า ช่วยเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งาน มีให้เลือกสองโทนสี สีดำ และสีโรสเบจ​BIG CLUTCH BAG กระเป๋าดีไซน์โดดเด่น ซึ่งยังคงความเรียบหรูเอาไว้ ผสมผสานหนังวัว Nappa Leather สัมผัสนุ่ม ทนทาน เข้ากับผ้า Satin Monica เนื้อเงา นิ่มลื่น สายกระเป๋าผูกเป็นโบขนาดใหญ่ มาพร้อมสายโซ่ Aluminum ชุบเงิน และที่รองบ่า ช่วยเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งาน มีให้เลือกสองโทนสี สีดำ และสีโรสเบจ​ร่วมสัมผัสเส้นทางการฝึกฝนของสาวน้อยนักบัลเลต์ไปด้วยกัน กับกระเป๋าทั้งสองรุ่นได้แล้ววันนี้ ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/LonglaiLeatherstore ​ Line Official: @longlaileather และ King Power Online: https://www.kingpower.com/brand/longlai ​
Happening

SPOTLIGHT
มหานคร ชวนทุกคนรับพรจากกระต่าย
กับมินิคอลเลคชั่น “RABBIT’S WISH”

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สิ่งที่ทุกคนมักจะทำเหมือนกันทั่วโลก ก็คือการขอพร เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต แบรนด์ มหานคร จึงอยากชวนทุกคนมารับพรจากกระต่าย ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กับมินิคอลเลคชั่น “RABBIT’S WISH” ที่จะมาร่วมส่งต่อความปรารถนาดีให้กันและกัน ผ่านลวดลายกระต่ายแห่งความรัก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพวีนัส เทพธิดาแห่งความรักและความงดงาม พร้อมข้อความขอพรแบบกวนๆ ในสไตล์ชาวมหานครอย่าง “Every bunny over the world loves me” เพื่อเป็นการขอพรให้เป็นที่รักของทุกคนบนโลก มินิคอลเลคชั่น “RABBIT’S WISH” มีให้เลือกแมตช์กันทั้งเสื้อยืดสีขาวและสีชมพูในรูปแบบ Unisex แมตช์ง่าย สวมใส่ได้ทุกเพศ หมวก และกระเป๋าพับได้ จะซื้อใช้เองก็ดี หรือจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ก็ถือเป็นการอวยพรให้ทุกคนรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตได้ทุกวันRABBIT'S WISH T-SHIRT เสื้อยืด Unisex ผ้า Cotton 100% สวมใส่สบาย ด้านหน้าพิมพ์สียาง ลายกระต่ายแห่งความรัก พร้อมชื่อแบรนด์ MAHANAKHON และข้อความ “Every bunny over the world loves me” เพื่อเป็นการขอพรให้เป็นที่รักของทุกคนบนโลก มีให้เลือก 2 สี สีขาว และสีชมพูวินเทจ มาในกล่องแพ็กเกจลายหน้ากระต่าย สามารถดึงเสื้อมาเป็นหูกระต่ายได้ จะซื้อใช้เองก็ดี หรือซื้อให้เป็นของขวัญก็ถูกใจคนรับแน่นอนRABBIT'S WISH FOLDING TOTE BAG กระเป๋า Tote Bag พับได้ แบบมีก้น ทำจากผ้าไนลอนสีเทาเข้ม น้ำหนักเบา จุของได้เยอะ ข้างในมีช่องแยกสำหรับใส่ของ ด้านหน้ากระเป๋าพิมพ์ลายกระต่ายแห่งความรัก พร้อมชื่อแบรนด์ MAHANAKHON และข้อความขอพรแบบกวนๆ อย่าง “Every bunny over the world loves me” สามารถพับเก็บใส่ในกระเป๋าใบเล็กได้ ด้านหน้ากระเป๋าเล็กพิมพ์ลายหน้ากระต่าย และตัวย่อแบรนด์ MHNK ด้านหลังพิมพ์ไอคอนรูปกระเป๋า Tote พร้อมให้ทุกคนสะพายไปได้ทุกที่ แมตช์เข้าได้กับทุกลุคRABBIT'S WISH FOLDING TOTE BAG กระเป๋า Tote Bag พับได้ แบบมีก้น ทำจากผ้าไนลอนสีเทาเข้ม น้ำหนักเบา จุของได้เยอะ ข้างในมีช่องแยกสำหรับใส่ของ ด้านหน้ากระเป๋าพิมพ์ลายกระต่ายแห่งความรัก พร้อมชื่อแบรนด์ MAHANAKHON และข้อความขอพรแบบกวนๆ อย่าง “Every bunny over the world loves me” สามารถพับเก็บใส่ในกระเป๋าใบเล็กได้ ด้านหน้ากระเป๋าเล็กพิมพ์ลายหน้ากระต่าย และตัวย่อแบรนด์ MHNK ด้านหลังพิมพ์ไอคอนรูปกระเป๋า Tote พร้อมให้ทุกคนสะพายไปได้ทุกที่ แมตช์เข้าได้กับทุกลุคRABBIT'S WISH BUCKET HAT หมวก Bucket ผ้าเวสปอยต์สีขาว สวมใส่สบาย อากาศถ่ายเทสะดวก ด้านหน้าปักลายหน้ากระต่ายแห่งความรัก ลวดลายประจำคอลเลคชั่น RABBIT'S WISH และตัวย่อแบรนด์ MHNK แมตช์ง่าย…
Happening

SPOTLIGHT
THE NEVERENDING VACATION
ต้อนรับวันหยุดพักผ่อนด้วยคอลเลคชั่นส่งท้ายปีจาก LCFC

LCFC ต้อนรับช่วงเวลาแห่งวันหยุดพักผ่อนที่ทุกคนต้องการ ด้วยคอลเลคชั่นใหม่ส่งท้ายปี THE NEVERENDING VACATION โดยเล่าผ่านภาพกิจกรรมสบายๆ ในวันหยุดของ Mr. Filbert มาสคอตของ LCFC ที่จะชวนทุกคนออกไปสนุกกับกิจกรรมมากมาย อย่างการพายเรือคายัก การปั่นจักรยาน และการวิ่งมาราธอนสนุกกับการออกเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ พร้อม Mr. Filbert จากคอลเลคชั่น THE NEVERENDING VACATION ได้ทั้งบนเสื้อยืดโอเวอร์ไซซ์ เสื้อครอป เสื้อโปโล เสื้อฮู้ด กางเกงวอร์ม หมวก และกระเป๋า ลวดลายน่ารัก มิกซ์แอนด์แมตช์สนุก ที่จะช่วยเติมเต็มสีสันในวันหยุดสุดพิเศษช่วงสิ้นปีของทุกคนเป็นเจ้าของ LCFC THE NEVERENDING VACATION COLLECTION ได้แล้วที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา หรือช้อปปิ้งผ่านช่องทาง Online ได้ที่ Instagram: @leicestershop_th Facebook: leicestershop_th Line Official: @leicestershop_th Website: www.kingpower.com

HAPPENING