Member PrivilegesPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
แลก 200 กะรัต
รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ ประเภท Deluxe Seat
มูลค่า 260 บาท* จำนวน 1 ที่นั่ง

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA แลก 200 กะรัต รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ ประเภท Deluxe Seat มูลค่า 260 บาท* จำนวน 1 ที่นั่ง 1 กรกฎาคม 2566 – 14 กรกฎาคม 2567   เงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA สมาชิกฯ สามารถนำ E-Code ที่ได้รับจากการแลกกะรัต ไปติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 14 กรกฎาคม 2567 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น EMPRIVE’ CINECLUB) สมาชิกฯ สามารถกดรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ สมาชิกฯ กดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com โดยตรงหลังจากกดรับสิทธิ์ สามารถนำ E-Code ที่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าสาขา หรือ SF Cinema Application ในกรณีที่มีการนำ E-Code แลกรับสิทธิ์แล้วไม่ได้ชมภาพยนตร์ในรอบที่จองไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี E-Code มีอายุเท่ากับระยะเวลาโครงการเท่านั้น ใช้สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat ในระบบ 2D เท่านั้น โดยสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium หรือ Prime ได้โดย ทางสมาชิกฯ จะต้องเพิ่มส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง กรณีสมาชิกฯ ต้องการเข้าชมภาพยนตร์ประเภท Blockbuster หรือ Mega Blockbuster สมาชิกฯ จะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรภาพยนตร์ ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม Facebook Official : SF Cinema และ Application : SF Cinema ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CONTACT CENTRE 1631 คลิกเลย : https://bit.ly/3pmSlkW
Editor
1 September 2023
Happening

POWER EXCLUSIVE
สืบสาน ส่งเสริม ศิลปหัตถกรรมไทย
ภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจ
สู่ความยั่งยืนของชุมชน

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงนำผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกัน และคณะ เยี่ยมชมงานฝึกอาชีพของราษฎรภาคต่างๆ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักว่าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคล้วนมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของราษฎรในท้องถิ่น ซึ่งมีความงามและคุณค่าซ่อนอยู่ จึงทรงริเริ่มส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรม หรือ “ศิลปาชีพ” เพื่อเพิ่มรายได้แก่การดำรงชีวิตของครอบครัว ขณะเดียวกัน ก็มีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านั้นไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดกาลนาน นับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพแก่ราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค จนทำให้ในปัจจุบันนี้ ผลงานศิลปาชีพได้รับการยอมรับทั้งจากภายในและต่างประเทศ ด้วยการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ เริ่มจากการโปรดที่จะทรงใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าปักของชาวไทยภูเขา กระเป๋าทรงถือที่ประดิษฐ์จากย่านลิเภา หรือเครื่องเงินเครื่องทองฝีมือสมาชิกศิลปาชีพ นอกจากนั้น ยังมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทย คนไทย และศิลปหัตถกรรมไทย เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในท่ามกลางประชาคมโลกอีกด้วย กระเป๋าย่านลิเภา กระเป๋าย่านลิเภา เป็นงานหัตถกรรมประเภทงานจักสานที่สานหรือถักด้วยเส้นย่านลิเภา ซึ่งเป็นพืชตระกูลเฟิร์นหรือเถาวัลย์ที่มีลำต้นเหนียวทนทานเป็นพิเศษ จึงนิยมนำย่านลิเภาชนิดสีดำและสีน้ำตาลมาใช้ในงานจักสาน ผ่านการเรียงร้อยสอดประสานด้วยทักษะฝีมือเชิงช่างที่ส่งต่อเป็นมรดกภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น เกิดเป็นกระเป๋าย่านลิเภางดงามและส่งต่อเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจแก่คนรุ่นหลังนานนับร้อยปี งานหัตถกรรมด้านการจักสานย่านลิเภา ถือเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยมที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ภาคใต้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีชื่อเสียงในงานหัตถกรรมชนิดนี้มากที่สุด งานจักสานย่านลิเภาในประเทศไทย เชื่อกันว่า ชาวนครศรีธรรมราชเริ่มนำย่านลิเภามาทำเป็นเครื่องจักสานในราวต้นรัตนโกสินทร์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากย่านลิเภาเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตมากกว่างานจักสานประเภทอื่น ผู้ทำจึงต้องเป็นผู้มีฝีมืออย่างแท้จริง หัตถกรรมแขนงนี้จึงใช้กันอยู่ในวงจำกัด และเกือบจะสูญหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในปี พ.ศ. 2513 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการอนุรักษ์และพัฒนางานจักสานย่านลิเภาให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในเขตภาคใต้ ทรงมีพระราชดำริให้สอนการสานย่านลิเภาในโครงการศิลปาชีพ และได้ทรงแนะนำให้มีการพัฒนาฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆ มีการพัฒนารูปแบบจนสวยงาม ตลอดจนทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาให้มูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนำออกจำหน่ายจนเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมของชาติทรงนำขึ้นมาฟื้นฟูใหม่และมีพระราชดำริสร้างสรรค์ให้มีรูปทรงใหม่ๆ อีกทั้งการประดับตกแต่งด้วย ทอง นาก ถมเงิน ถมทอง ไปจนถึงงาช้าง และอัญมณีต่างๆ ให้งดงามวิจิตรยิ่งขึ้น จนผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาดูสวยงามล้ำค่า นอกจากนี้พระองค์ทรงใช้เองและนำไปจัดแสดงในต่างประเทศ จนทำให้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลือกช้อปผลิตภัณฑ์งานคราฟต์ไทย เป็น ไป ได้ ทุกวันที่ sacit shop คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝั่งผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (West) โซน Dแหล่งอ้างอิงข้อมูล : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สารคดีองค์ความรู้งานจักสานย่านลิเภา https://archive.sacit.or.th/media/162 องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา https://archive.sacit.or.th/creator/175
Editor
8 August 2023
Privileges & PromotionPromotion

PRIVILEGES & PROMOTION
เป็นไปได้ทุกวัน แจกให้ทุกการช้อป

เป็นไปได้ทุกวัน แจกให้ทุกการช้อป 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต   แจกส่วนลดทุกการช้อป สมาชิก คิง เพาเวอร์ ลดสูงสุด 20%* (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)   แจก Gift Voucher ไปช้อปต่อสูงสุด 1,000 บาท* (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับ Gift Voucher 500 บาท หรือ ช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับ Gift Voucher 1,000 บาท   พิเศษ! เฉพาะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ONYX, CROWN และ VEGA ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ แลก 100 กะรัต รับ Gift Card 5,000 บาท* เมื่อช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)   เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC* (1 - 31 ส.ค. 66) สมาชิก 1,000 ท่านแรก รับคูปองส่วนลด 400 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ โดยต้องใช้ในการซื้อสินค้าคู่กับบัตรเครดิต KTC 8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)/ใบเสร็จ เพียงแสดงบัตรเครดิต KTC ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ Top Spender 2 ท่าน ที่มียอดช้อปสูงสุด (ยอดช้อปสะสมขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)) รับทริปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ประเทศเกาหลีใต้ รวมมูลค่า 320,000 บาท (มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท) (1 รางวัล สำหรับเดินทาง 2 ท่าน)   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631 เพิ่มเติม: https://bit.ly/3q9aRO9
Editor
4 August 2023
Carat RewardsMember PrivilegesPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
แลกกะรัตได้ทุกวัน แจกคูปองส่วนลดให้ไปช้อป

  แลกกะรัตได้ทุกวัน แจกคูปองส่วนลดให้ไปช้อป แลก 30 กะรัต รับคูปองส่วนลด 3,000 บาท*   สำหรับช้อป 12,000 บาทขึ้นไป จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด เพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3pGSH6m
Editor
4 August 2023
Member PrivilegesPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
สมัครง่ายที่สนามบินฯ ได้ทุกวัน
แจกทันทีที่สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์

สมัครง่ายที่สนามบินฯ ได้ทุกวัน แจกทันทีที่สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 – 30 กันยายน 2566   เงื่อนไขการใช้ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก (E-Purse) สามารถนำมาช้อปได้เต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์ kingpower.com หรือแอปพลิเคชัน KING POWER ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Cash Card และ Gift Card เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631   *เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 10% และ 15% คูปองส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกใหม่ประเภท NAVY สามารถใช้ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา และหมดอายุภายในวันที่สมัครสมาชิ คูปองส่วนลด 15% สำหรับสมาชิกใหม่ประเภท SCARLET จำนวน 2 ใบ มีเงื่อนไขการใช้คูปองดังนี้ ใบที่ 1 คูปองส่วนลด 15% สามารถใช้ชื้อสินค้า 1 ชิ้น ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา และหมดอายุภายในวันที่สมัครสมาชิก ใบที่ 2 คูปองส่วนลด 15% สามารถใช้ชื้อสินค้า 1 ชิ้น ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และหมดอายุในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 สามารถใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher ยกเว้น ยอดเงินที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการได้ ไม่สามารถ ใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถ แลกคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถ เปลี่ยนมือให้ลูกค้าท่านอื่นนำมาใช้ ไม่สามารถ ใช้สิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือการแคปเจอร์หน้าจอ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย…
Editor
31 July 2023
Happening

HAPPENING
แฟนคลับตัวจริง ห้ามพลาด
ลุ้นรับ JEFF Gift Set Limited Edition จาก คิง เพาเวอร์
จำนวน 10 รางวัล

  ลุ้นรับ JEFF Gift Set Limited Edition จาก คิง เพาเวอร์ จำนวน 10 รางวัล 1 เซตประกอบไปด้วย FOLDING BAG, GRIPTOK และ KEYCHAIN อย่างละ 1 ชิ้น ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 29 กรกฎาคม 2566 – 6 สิงหาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 7 สิงหาคม 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial  วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข กดติดตามโซเชียลมีเดีย King Power ทุกช่องทาง LINE : http://bit.ly/3DvLgCh Facebook : http://bit.ly/44CMDuB Instagram : http://bit.ly/44EPcfI TikTok : http://bit.ly/3DqHj1N Twitter : http://bit.ly/3DoXaxP YouTube : http://bit.ly/43GmhGM แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว พร้อมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวความ #เป็นไปได้ ของคุณใต้โพสต์กิจกรรม >> http://www.facebook.com/Kingpowerofficial Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่านจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อลุ้นรับ JEFF SATUR Gift Set Limited Edition จาก คิง เพาเวอร์ ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 29 กรกฎาคม 2566 – 6 สิงหาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 7 สิงหาคม 2566 ผ่านช่องทาง http://www.facebook.com/Kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด ผ่านที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี พนักงานของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านตกลงปฏิบัติตามกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าท่านตกลงยินยอมให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
Editor
27 July 2023
Privileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
สมัครง่ายได้ทุกวัน
แจกทันทีที่สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์

สมัครง่ายได้ทุกวัน แจกทันทีที่สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566 *เงื่อนไขการใช้ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากการสมัครสมาชิก (E-Purse) : สามารถ นำมาช้อปได้เต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์ www.kingpower.com หรือแอปพลิเคชัน King Power ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับ Cash Card และ Gift Card เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631 *เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 500 บาท : คูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าไม่มีขั้นต่ำ / ใบเสร็จ เฉพาะสมาชิกใหม่ประเภท SCARLET สามารถใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด 3,000 บาท สำหรับซื้อสินค้า 12,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ เพียงใช้ 30 กะรัต แลกรับคูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่สมัครสมาชิก จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher ยกเว้น ยอดเงินที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการได้ ไม่สามารถ ใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถ แลกคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถ เปลี่ยนมือให้ลูกค้าท่านอื่นนำมาใช้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631 *เงื่อนไขการรับกะรัตรีวอร์ด 50 กะรัต : สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ ประเภn NAVY และ SCARLET รับกะรัตทันที 50 กะรัต สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์ www.kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน King Power สามารถใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ กะรัตที่ได้รับเพิ่มมีอายุ 3 ปีปฏิทิน โดยนับจากปีที่ได้รับกะรัต และหมดอายุ ณ วันสิ้นปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631 *เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย…
Editor
26 July 2023
Happening

HAPPENING
23 สายการบินที่ผู้โดยสารสามารถ
เช็กอินด้วยตนเองผ่านระบบ
เช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ

23 สายการบินที่ผู้โดยสารสามารถเช็กอินด้วยตนเองผ่านระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS: Common Use Self Service) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ Air Asia Air Asia X Air France All Nippon Airways Austrian Airlines Bangkok Airways Cathay Pacific China Airlines EGYPTAIR EL AL Israel Airlines EVA Air Finnair Japan Airlines KLM Royal Dutch Airlines Lufthansa Malaysia Airlines Philippine Airlines Qatar Airways STARLUX Airlines Thai Airways Thai Smile Airways Turkish Airlines Vietjet Air   7 สายการบินที่ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าด้วยตนเอง ผ่านระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   (CUBD: Common Use Bag Drop) ได้แก่ Air Asia Air Asia X Air France Bangkok Airways KLM Royal Dutch Airlines Thai Aiways Thai Smile Airways
Editor
25 July 2023
Member PrivilegesPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
รับส่วนลดสูงสุด25%*สำหรับจองห้องพักโรงแรมในเครือ Bunkhouse

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์NAVY, SCARLET, ONYX, CROWNและ VEGA รับส่วนลดสูงสุด25%*สำหรับจองห้องพักโรงแรมในเครือ Bunkhouse 1กรกฎาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 เงื่อนไขรายการและการกดรับสิทธิ์ส่วนลด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม 2566 -31 มกราคม 2567 การจองห้องพักต้องจองกับโรงแรมที่พักโดยตรง สมาชิกกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทางLINE Official Account : @KINGPOWERหรือwww.member.kingpower.com และนำ Promo Code ไปกรอกในเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงที่https://www.bunkhousehotels.com สมาชิก คิง เพาเวอร์ ต้องแสดงสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่โรงแรมในวันเข้าพัก ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม เนื่องจากห้องมีจำนวนจำกัดและวันที่งดให้บริการ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจส่วนลดใดๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นๆ ได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คลิกเลย:https://bit.ly/3Je4gs6
Editor
17 July 2023
Happening

HAPPENING
ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับบัตร Voucher
พบกับ JEFF SATUR ที่งาน
POSSIBILITIES OF LOVE จำนวน 10 รางวัล

แฟนเจฟ ซาเตอร์ ห้ามพลาด ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับบัตร Voucher พบกับ Jeff ที่งาน Possibilities of Love จำนวน 10 รางวัล ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 74 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 18 กรกฎาคม 2566 – 23 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลกิจกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข กดติดตามโซเชียลมีเดีย King Power ทุกช่องทาง LINE: https://bit.ly/3D6Df6C Facebook: https://bit.ly/3pLrsYi Instagram:  https://bit.ly/3pBW3Yp TikTok: https://bit.ly/44jTut2 Twitter: https://bit.ly/44HwUKm Youtube:  https://bit.ly/3XXDNW4 มาคอมเมนต์ถึงความ #เป็นไปได้ ของคุณใต้โพสต์กิจกรรม Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่านจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อรับบัตร Voucher พบกับ Jeff ที่งาน Possibilities of Love จำนวน 10 รางวัล โดยผู้โชคดีจะได้รับบัตรลำดับที่ 121-130 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 18 กรกฎาคม 2566 – 23 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านทาง Inbox Message facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ก่อนเวลา 13.00 น. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่แจ้งไว้มายืนยันรับบัตรในวันงาน Possibilities of Love ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 74 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Facebook Account…
Editor
17 July 2023