Happening

HAPPENING
ลุ้นรับฟรี! Cash Card
มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
ผ้าพิมพ์ลายกระต่าย จำนวน 40 รางวัล
เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดีย
King Power Official

ลุ้นรับฟรี! Cash Card มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ผ้าพิมพ์ลายกระต่าย จำนวน 40 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 5 มีนาคม 2566 – 20 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 28 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข กดติดตาม Line / Facebook / IG / TikTok และ Twitter ของ King Power Official แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว มาคอมเมนต์ที่โพสต์ >> Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 50 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อลุ้นรับ Cash Card มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และ ผ้าพิมพ์ลายกระต่าย จำนวน 40 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 5 เมษายน 2566 – 20 เมษายน 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 28 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด ผ่านที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี พนักงานของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านตกลงปฏิบัติตามกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าท่านตกลงยินยอมให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
Editor
5 April 2023
Happening

HAPPENING
ลุ้นรับฟรี! บัตรเข้างาน
“S2O Songkran Music Festival 2023”

ลุ้นรับฟรี! บัตรเข้างาน “S2O Songkran Music Festival 2023” ประเภท Regular (ใบละ 2,200 บาท) จำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล (1 รางวัล / 2 ใบ) โดยเลือกรับตามรอบวันดังนี้ วันที่ 13 เมษายน 2566 จำนวน 4 รางวัล วันที่ 14 เมษายน 2566 จำนวน 5 รางวัล วันที่ 15 เมษายน 2566 จำนวน 3 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: 23 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี: 5 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข Tag ชวนเพื่อนมากดติดตาม LINE / Facebook / IG / TikTok / Twitter และ YouTube ของ King Power Official แคปภาพหน้าจอของคุณและเพื่อน ที่ติดตามเรียบร้อยแล้วทุกช่องทาง มัดรวมกันมาคอมเมนต์ที่โพสต์กิจกรรมนี้ทาง https://bit.ly/3Zhr1Rm พร้อมระบุวันที่ต้องการไปงานครั้งนี้ (13 เมษายน 2566 / 14 เมษายน 2566 / 15 เมษายน 2566) Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 12 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อรับบัตรเข้างาน “S2O Songkran Music Festival 2023” ฟรี ตามวันที่ท่านได้ระบุไว้ ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: 23 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี: 5 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message www.facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 บริษัทฯ จะจัดส่ง Complimentary Letter (โค้ดแลกบัตรเข้างาน) ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตน ผ่านทาง Inbox Message www.facebook.com/kingpowerofficial เพื่อไปแลกรับบ้ตรที่หน้างาน Complimentary Letter (โค้ดแลกบัตรเข้างาน) สามารถนำไปยืนยันเพื่อรับบัตรได้ที่เคาน์เตอร์หน้างาน…
Daonua
23 March 2023
Happening

HAPPENING
ลุ้นรับฟรี! บัตรส่วนลด 400 บาท
สำหรับจองบัตรเทศกาลดนตรี S2O (Regular)

เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดีย King Power Official ทุกช่องทาง FB IG LINE TIKTOK TWITTER ลุ้นรับฟรี! บัตรส่วนลด 400 บาท สำหรับจองบัตรเทศกาลดนตรี S2O (Regular) จำนวนทั้งสิ้น 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) มูลค่ารวม 40,000 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 6 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข 1. กดติดตาม LINE / Facebook / IG / TikTok และ Twitter ของ King Power 2. แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว แคปภาพคอมเมนต์ที่โพสต์กิจกรรมนี้ทาง Facebook 3. Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ 4. ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 100 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อรับบัตรส่วนลด 400 บาท สำหรับจองบัตรเทศกาลดนตรี S2O (Regular) จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) 5. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 6. ประกาศผลผู้โชคดี : 6 มีนาคม 2566 ผ่านทาง www.facebook.com/kingpowerofficial 7. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message www.facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 8. บริษัทฯ จะจัดส่ง Code สำหรับการลงทะเบียนจองบัตรฯ ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด (7 วันทำการ) ผ่านทาง Inbox Message www.facebook.com/kingpowerofficial 9. Code ส่วนลดสามารถใช้ได้กับบัตรประเภท Regular เท่านั้น 10. สงวนสิทธิ์ในการใช้ Code ส่วนลด 1 Code ต่อ 1 Ticket สำหรับการจอง Ticket ประเภท 1 Day Pass เท่านั้น…
Editor
24 February 2023
Happening

HAPPENING
ลุ้นรับฟรี! บัตรรับประทานอาหาร
ไทย เทสต์ ฮับ รางน้ำ
เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดีย
King Power Official

ลุ้นรับฟรี! บัตรรับประทานอาหาร ไทย เทสต์ ฮับ รางน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล รางวัลละ 300 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข กดติดตาม Line / Facebook / IG / TikTok และ Twitter ของ King Power Official แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว มาคอมเมนต์ที่โพสต์ >> Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารที่ ไทย เทสต์ ฮับ รางน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล รางวัลละ 300 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลผู้โชคดี : 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด ผ่านที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี พนักงานของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านตกลงปฏิบัติตามกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าท่านตกลงยินยอมให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
Editor
9 February 2023
Happening

SPOTLIGHT
King Power Selection
พกความอร่อยมาเต็มคันรถ
กับ TUK TUK CHOCOLATE
with FREEZE-DRIED

คิง เพาเวอร์ ซีเล็คชั่น ชวนทุกคนลิ้มลองรสชาติแห่งการเดินทางอันหอมหวานกับ TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED ดาร์กช็อกโกแลตคุณภาพดี รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม พร้อมรังสรรค์ในรูปทรงรถตุ๊กตุ๊ก พาหนะเลื่องชื่อที่พาตะลอนทั่วไทย คู่ใจนักเดินทางมาช้านาน สอดไส้ผลไม้อันหวานฉ่ำที่ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried คงสารอาหารและความอร่อยไว้เต็มคันรถ มีให้ทุกคนเลือกกัน 3 รสชาติTUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Mango ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้มะม่วงน้ำดอกไม้ ผลสีเหลืองทอง รสชาติหวานฉ่ำ ที่ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried นับเป็นขนมหวานสีน้ำตาลเข้ม ที่ร้อยเรียงอรรถประโยชน์ไว้เต็มคัน ทั้งวิตามินเอ วิตามินซี และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดความเครียด ชะลอความแก่TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Strawberry ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้สตรอว์เบอร์รีคัดเกรด เทพีผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวอมหวานอย่างพอดิบพอดี ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried คงความอร่อย พร้อมสอดแทรกนานาสรรพคุณ อาทิ บำรุงสมอง ลดความเครียด หัวใจแข็งแรง ลดเลือนริ้วรอย ชะลอความแก่TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Strawberry ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้สตรอว์เบอร์รีคัดเกรด เทพีผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวอมหวานอย่างพอดิบพอดี ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried คงความอร่อย พร้อมสอดแทรกนานาสรรพคุณ อาทิ บำรุงสมอง ลดความเครียด หัวใจแข็งแรง ลดเลือนริ้วรอย ชะลอความแก่TUK TUK CHOCOLATE with FREEZE-DRIED Durian ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้เนื้อทุเรียนหมอนทอง ราชาแห่งผลไม้ไทย ที่ผ่านกรรมวิธี Freeze-Dried เพื่อคงกลิ่นรสอันหวานมันกลมกล่อม หอมอร่อย อุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น กระตุ้นการทำงานของสมอง ชะลอความแก่ แก้โรคผิวหนังอร่อยกับดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้ผลไม้นานาชนิดได้แล้ววันนี้ ติดตามข่าวสาร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่ Facebook : King Power Selection สั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ หรือที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
Editor
24 January 2023
Happening

HAPPENING
ตรุษจีนนี้ ลุ้นรับฟรี! ผ้าพันคอกระต่ายมงคล
เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดีย
King Power Official

ตรุษจีนนี้ ลุ้นรับฟรี! ผ้าพันคอกระต่ายมงคล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 18 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี: 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial วิธีการร่วมสนุกพร้อมกติกาและเงื่อนไข กดติดตาม Line / Facebook / IG / TikTok และ Twitter ของ King Power Official แคปภาพหน้าจอที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว มาคอมเมนต์ที่โพสต์ >> http://bit.ly/3Xic3Kl Like และ Share โพสต์ดังกล่าว ตั้งค่าสาธารณะ ทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 20 ท่าน จากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน เพื่อลุ้นรับผ้าพันคอกระต่ายมงคล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 18 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดี: 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/Kingpowerofficial สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน โดยแจ้ง ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Inbox Message facebook.com/Kingpowerofficial ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีที่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด ผ่านที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี พนักงานของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านตกลงปฏิบัติตามกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าท่านตกลงยินยอมให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
Editor
17 January 2023
Happening

HAPPENING
คิง เพาเวอร์
ชวนนักเดินทางร่วมกิจกรรมฉลองตรุษจีน

คิง เพาเวอร์ รับการเดินทางครั้งใหม่ ฉลองปีกระต่าย จัดแคมเปญ “KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION” ช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ พร้อมกิจกรรมเสริมมงคล พิเศษ ! เมื่อช้อปปิ้งในแคมเปญรับ “ปี่เซียะ” รุ่นพิเศษจาก Leila Amulets (ไลลา) จัดทำขึ้นพิเศษเสริมความมั่งคั่งปีกระต่าย รวมถึงเน้นย้ำมาตรการสาธารณสุข SHA PLUS ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับเตรียมการรับนักท่องเที่ยวจีนอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวถึงเทศกาลตรุษจีนปี 2566 ว่า “เทศกาลตรุษจีนปีนี้ เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ เป็นปีของนักษัตรเถาะ ซึ่งตามความเชื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน ความโชคดี และจะนำพาความสุขและความสำเร็จเข้ามา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการดำเนินชีวิตที่กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติอีกครั้งอย่างมีสุขอนามัยกับโควิด-19 จากโรคระบาดสู่โรคประจำถิ่น นักเดินทางทั่วโลกออกเดินทางอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับการปลดล็อกมาตรการโควิด-19 ของประเทศจีน ซึ่งมีผลให้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของประเทศอีกครั้ง และในฐานะที่ คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวชั้นนำ จึงได้เตรียมแผนงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงนักเดินทางจากทั่วโลก ทั้งในด้านการให้บริการและแคมเปญต่างๆ”สำหรับความพร้อมด้านการให้บริการ ได้เตรียมการด้านสุขอนามัยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข คือการรณรงค์พนักงานผู้ให้บริการเข้ารับวัคซีน Booster Dose และการเน้นย้ำใช้หลักการ SHA Plus ซึ่งทุกๆ สถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ยกระดับมาตรฐานและได้รับการรับรองตามข้อปฏิบัติ ทุกประการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการด้วยแนวทาง KING POWER CARE POWER นอกจากนี้ ยังเสริมเรื่องบริการพิเศษในการซื้อสินค้าเมื่อมีไฟลต์บิน ผ่านบริการ King Power Click & Collect ช้อปดิวตี้ ฟรี ออนไลน์ รับของง่ายที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออก อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้จนถึง 2 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกเดินทางนอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมด้านแคมเปญเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ ด้วยการจัดแคมเปญ KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION ช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ ในระหว่าง 19 - 29 มกราคม 2566 นี้ ด้วยการสร้างสรรค์บรรยากาศมงคลรับปีกระต่ายน้ำที่มาบรรจบในรอบ 60 ปีด้วยลวดลาย สีสันของกระต่ายมงคล พร้อมการจัดเตรียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สี่ราชาสวรรค์ จาตุมหาราชา ผู้พิทักษ์โลกทั้งสี่ทิศ หรือที่รู้จักในนาม ซื่อต้าจินกัง (ท้าวจตุโลกบาล) ผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ตัวเหวินเทียนหวาง, เจิงจ่างเทียนหวาง, ฉือกว๋อเทียนหวาง และกว่างมู่เทียนหวาง ซึ่งได้ทำการอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นไม้พะยูงแกะสลักและมีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาดความสูง 1.3 เมตร ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ โดยเทศกาลตรุษจีนนี้ คิง เพาเวอร์ ได้อัญเชิญมาให้นักเดินทางได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ นอกจากนี้นักเดินทางที่มาช้อปในวันที่ 19 - 22 มกราคม…
Editor
17 January 2023
HappeningPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
สมาชิก คิง เพาเวอร์
แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 6 เดือน เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลสลิป แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลสลิป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
Editor
30 December 2022
Happening

SPOTLIGHT
LONGLAI ชวนทุกคนสัมผัสเรื่องราว
ของนักบัลเลต์สาวกับ “Perfect Pirouettes”

สัมผัสเรื่องราวของหญิงสาวที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบัลเลต์มาตั้งแต่เด็ก จึงได้ฝึกฝนอย่างหนัก จนกระทั่งทำตามความฝันสำเร็จ ผ่าน “Perfect Pirouettes” กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่จาก LONGLAI อันได้แรงบันดาลใจมาจากท่วงท่าที่สวยงามอย่าง Pirouette หรือการหมุนตัวบนปลายเท้าข้างเดียว ซึ่งเป็นท่าที่เน้นการทรงตัวด้วยกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรง ผสานเข้ากับสรีระอันอ่อนหวาน เฉกเช่นเดียวกันกับกระเป๋าคอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้ ที่ผลิตจากหนังแท้ มีคุณภาพ เปรียบเสมือนความแข็งแกร่ง ผสานเข้ากับผ้าซาตินที่ใช้ทำรองเท้าบัลเลต์ รวมไปถึงการจับจีบ ที่ให้ความนุ่มละมุน อ่อนหวาน ที่มีมาให้เลือกกัน 2 รุ่น​HANDBAG กระเป๋าถือดีไซน์สวย ผสมผสานหนังวัว Nappa Leather สัมผัสนุ่ม ทนทาน ที่เปรียบเสมือนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เข้ากับผ้า Satin Monica เนื้อเงา นิ่มลื่น เรียบหรู ที่สื่อถึงสรีระอันอ่อนหวานของนักบัลเลต์ มีดีเทลสายกระเป๋าผูกเป็นรูปโบ มีให้เลือกแมตช์สองโทนสี ได้แก่ สีดำ และสีโรสเบจ​BIG CLUTCH BAG กระเป๋าดีไซน์โดดเด่น ซึ่งยังคงความเรียบหรูเอาไว้ ผสมผสานหนังวัว Nappa Leather สัมผัสนุ่ม ทนทาน เข้ากับผ้า Satin Monica เนื้อเงา นิ่มลื่น สายกระเป๋าผูกเป็นโบขนาดใหญ่ มาพร้อมสายโซ่ Aluminum ชุบเงิน และที่รองบ่า ช่วยเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งาน มีให้เลือกสองโทนสี สีดำ และสีโรสเบจ​BIG CLUTCH BAG กระเป๋าดีไซน์โดดเด่น ซึ่งยังคงความเรียบหรูเอาไว้ ผสมผสานหนังวัว Nappa Leather สัมผัสนุ่ม ทนทาน เข้ากับผ้า Satin Monica เนื้อเงา นิ่มลื่น สายกระเป๋าผูกเป็นโบขนาดใหญ่ มาพร้อมสายโซ่ Aluminum ชุบเงิน และที่รองบ่า ช่วยเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งาน มีให้เลือกสองโทนสี สีดำ และสีโรสเบจ​ร่วมสัมผัสเส้นทางการฝึกฝนของสาวน้อยนักบัลเลต์ไปด้วยกัน กับกระเป๋าทั้งสองรุ่นได้แล้ววันนี้ ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/LonglaiLeatherstore ​ Line Official: @longlaileather และ King Power Online: https://www.kingpower.com/brand/longlai ​
Editor
23 December 2022
Happening

SPOTLIGHT
มหานคร ชวนทุกคนรับพรจากกระต่าย
กับมินิคอลเลคชั่น “RABBIT’S WISH”

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สิ่งที่ทุกคนมักจะทำเหมือนกันทั่วโลก ก็คือการขอพร เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต แบรนด์ มหานคร จึงอยากชวนทุกคนมารับพรจากกระต่าย ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กับมินิคอลเลคชั่น “RABBIT’S WISH” ที่จะมาร่วมส่งต่อความปรารถนาดีให้กันและกัน ผ่านลวดลายกระต่ายแห่งความรัก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพวีนัส เทพธิดาแห่งความรักและความงดงาม พร้อมข้อความขอพรแบบกวนๆ ในสไตล์ชาวมหานครอย่าง “Every bunny over the world loves me” เพื่อเป็นการขอพรให้เป็นที่รักของทุกคนบนโลก มินิคอลเลคชั่น “RABBIT’S WISH” มีให้เลือกแมตช์กันทั้งเสื้อยืดสีขาวและสีชมพูในรูปแบบ Unisex แมตช์ง่าย สวมใส่ได้ทุกเพศ หมวก และกระเป๋าพับได้ จะซื้อใช้เองก็ดี หรือจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ก็ถือเป็นการอวยพรให้ทุกคนรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตได้ทุกวันRABBIT'S WISH T-SHIRT เสื้อยืด Unisex ผ้า Cotton 100% สวมใส่สบาย ด้านหน้าพิมพ์สียาง ลายกระต่ายแห่งความรัก พร้อมชื่อแบรนด์ MAHANAKHON และข้อความ “Every bunny over the world loves me” เพื่อเป็นการขอพรให้เป็นที่รักของทุกคนบนโลก มีให้เลือก 2 สี สีขาว และสีชมพูวินเทจ มาในกล่องแพ็กเกจลายหน้ากระต่าย สามารถดึงเสื้อมาเป็นหูกระต่ายได้ จะซื้อใช้เองก็ดี หรือซื้อให้เป็นของขวัญก็ถูกใจคนรับแน่นอนRABBIT'S WISH FOLDING TOTE BAG กระเป๋า Tote Bag พับได้ แบบมีก้น ทำจากผ้าไนลอนสีเทาเข้ม น้ำหนักเบา จุของได้เยอะ ข้างในมีช่องแยกสำหรับใส่ของ ด้านหน้ากระเป๋าพิมพ์ลายกระต่ายแห่งความรัก พร้อมชื่อแบรนด์ MAHANAKHON และข้อความขอพรแบบกวนๆ อย่าง “Every bunny over the world loves me” สามารถพับเก็บใส่ในกระเป๋าใบเล็กได้ ด้านหน้ากระเป๋าเล็กพิมพ์ลายหน้ากระต่าย และตัวย่อแบรนด์ MHNK ด้านหลังพิมพ์ไอคอนรูปกระเป๋า Tote พร้อมให้ทุกคนสะพายไปได้ทุกที่ แมตช์เข้าได้กับทุกลุคRABBIT'S WISH FOLDING TOTE BAG กระเป๋า Tote Bag พับได้ แบบมีก้น ทำจากผ้าไนลอนสีเทาเข้ม น้ำหนักเบา จุของได้เยอะ ข้างในมีช่องแยกสำหรับใส่ของ ด้านหน้ากระเป๋าพิมพ์ลายกระต่ายแห่งความรัก พร้อมชื่อแบรนด์ MAHANAKHON และข้อความขอพรแบบกวนๆ อย่าง “Every bunny over the world loves me” สามารถพับเก็บใส่ในกระเป๋าใบเล็กได้ ด้านหน้ากระเป๋าเล็กพิมพ์ลายหน้ากระต่าย และตัวย่อแบรนด์ MHNK ด้านหลังพิมพ์ไอคอนรูปกระเป๋า Tote พร้อมให้ทุกคนสะพายไปได้ทุกที่ แมตช์เข้าได้กับทุกลุคRABBIT'S WISH BUCKET HAT หมวก Bucket ผ้าเวสปอยต์สีขาว สวมใส่สบาย อากาศถ่ายเทสะดวก ด้านหน้าปักลายหน้ากระต่ายแห่งความรัก ลวดลายประจำคอลเลคชั่น RABBIT'S WISH และตัวย่อแบรนด์ MHNK แมตช์ง่าย…
Editor
21 December 2022