Member PrivilegesPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
จองห้องพักราคาพิเศษ
และรับส่วนลดสูงสุด 10%
ที่ Jasmine City Group

By 30 May 2024 No Comments

จองห้องพักราคาพิเศษ และรับส่วนลดสูงสุด 10% ที่ Jasmine City Group

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA

*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @kingpower หรือkingpower.com เพื่อรับ E-code นำไปเป็นส่วนลดในการจองกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA เท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • แจ้งสำรองห้องพักก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน (สงวนสิทธิ์การรับจองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น)
 • ราคานี้รวมค่าบริการและภาษีแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมชำระตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
 • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Jasmine Group Hotel Bangkok และ Instagram : Jasminegrouphotel
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสส่วนลดแล้ว ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขการสำรองห้องพัก

 • ตรวจสอบห้องพักว่าง ในวันที่ต้องการเข้าพักกับทางโรงแรมโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล โดยแจ้งสำรองห้องพักก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน (สงวนสิทธิ์การรับจองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น)
 • แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมล ของผู้จอง
 • แสดง E-code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการจองกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม กรุณาแสดงสถานะสมาชิกและหลักฐานการแลกรับสิทธิ์เมื่อเข้าพัก
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า