Member PrivilegesPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด 60%*
จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

By 11 June 2024 No Comments

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด 60%* จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA

*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET และ ONYX

 1. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @KINGPOWER หรือ member.kingpower.com เพื่อรับรหัสโปรโมชั่น (E-Code) และนำไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ไวทัลไลฟ์ เพื่อชำระเงินส่วนต่าง
 2. สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10 – 15% รวมถึงครอบครัวผู้ได้รับสิทธิ์ กำหนดให้เฉพาะครอบครัวสายตรง (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี) เท่านั้น
 4. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการใช้ ต่อสมาชิกตลอดรายการ
 5. ราคามูลค่าโปรแกรมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
 6. กรุณาทำการนัดแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน โดยติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าบำรุงราษฎร์ โทร. 02-066-8888
 7. กรุณาทำการนัดแพทย์ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างน้อย 3-5 วัน ได้ที่ โทร. 085-598-8663 (อีเมล [email protected]) หรือ โทร. 083-035-5924 (อีเมล [email protected])
 8. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าบำรุงราษฎร์ โทร. 02-066-8888 หรือ KING POWER CONTACT CENTRE โทร.1631
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ CROWN และ VEGA

 1. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถรับสิทธิ์และทำการนัดหมายแพทย์ ผ่าน The ATLAS Personal Assistant หรือ KING POWER CONTACT CENTRE โทร. 1631*
 2. สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10 – 15% รวมถึงครอบครัวผู้ได้รับสิทธิ์ กำหนดให้เฉพาะครอบครัวสายตรง (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี) เท่านั้น
 4. กรณีใช้ประกันกลุ่มหรือประกันรายบุคคล จะได้รับส่วนลดตามรายการข้างต้นเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน จากกรมธรรม์เท่านั้น
 5. ส่วนลดข้างต้นจะไม่นำมาใช้กับค่าวิชาชีพแพทย์ (Doctor’s Fees), รายการหรือโปรแกรมส่วนลดอื่น ๆ, เคมีบำบัด, ยาและเวชภัณฑ์บางรายการตามที่กลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กำหนด
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้กับบริการแบบเหมาจ่ายได้
 7. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการใช้ ต่อสมาชิกตลอดรายการ
 8. ราคามูลค่าโปรแกรมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า