Member PrivilegesPrivileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
สมัครง่ายที่สนามบินฯ ได้ทุกวัน
แจกทันทีที่สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์

By 31 July 2023 No Comments

สมัครง่ายที่สนามบินฯ ได้ทุกวัน แจกทันทีที่สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์

1 – 30 กันยายน 2566

 

เงื่อนไขการใช้ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก (E-Purse)

 1. สามารถนำมาช้อปได้เต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์ kingpower.com หรือแอปพลิเคชัน KING POWER
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Cash Card และ Gift Card
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631

 

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 10% และ 15%

 1. คูปองส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกใหม่ประเภท NAVY สามารถใช้ซื้อสินค้า 1 ชิ้น ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา และหมดอายุภายในวันที่สมัครสมาชิ
 2. คูปองส่วนลด 15% สำหรับสมาชิกใหม่ประเภท SCARLET จำนวน 2 ใบ มีเงื่อนไขการใช้คูปองดังนี้
 • ใบที่ 1 คูปองส่วนลด 15% สามารถใช้ชื้อสินค้า 1 ชิ้น ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา และหมดอายุภายในวันที่สมัครสมาชิก
 • ใบที่ 2 คูปองส่วนลด 15% สามารถใช้ชื้อสินค้า 1 ชิ้น ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และหมดอายุในวันที่ 8 ตุลาคม 2566
 1. สามารถใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ
 2. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ
 3. ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 4. ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher ยกเว้น ยอดเงินที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการได้
 5. ไม่สามารถ ใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่
 6. ไม่สามารถ แลกคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ไม่สามารถ เปลี่ยนมือให้ลูกค้าท่านอื่นนำมาใช้
 8. ไม่สามารถ ใช้สิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือการแคปเจอร์หน้าจอ
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631

*เงื่อนไขการรับกะรัตรีวอร์ด 50 กะรัต :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ ประเภn SCARLET รับทันทีกะรัต 50 กะรัต
 2. สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์ kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER
 3. สามารถใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ
 4. กะรัตที่ได้รับเพิ่มมีอายุ 3 ปีปฏิทิน โดยนับจากปีที่ได้รับกะรัต และหมดอายุ ณ วันสิ้นปี
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Friends get Friends :

 1. สมาชิกผู้แนะนำและสมาชิกใหม่ จะได้รับกะรัตจากรายการส่งเสริมการขายภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยการแจ้งรหัสสมาชิกผู้แนะนำที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 2. กะรัตจากรายการส่งเสริมการขาย สามารถใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์kingpower.com หรือแอปพลิเคชัน King Power
 3. ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ เท่านั้น ไม่รวมผู้ถือบัตรเครดิตร่วมธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย
 4. สงวนสิทธิ์การรับกะรัตจากรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะการสมัครแพ็กเกจสมาชิกเท่านั้น ไม่รวมการได้รับสถานะสมาชิกฟรี หรือจากการซื้อ Cash Card
 5. กะรัตจากรายการส่งเสริมการขายหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 6. กรณีลูกค้าไม่ระบุรหัสสมาชิกผู้แนะนำ ทาง คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์การให้กะรัตจากรายการส่งเสริมการขายในภายหนังทุกกรณี
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre โทร. 1631

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน Atome

 1. ผู้ใช้งาน Atome ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ได้รับอนุญาตโดยชอบให้ถือบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่อาโตมีอาจรับชำระในแต่ละครั้ง โดยไม่รวมถึง บัตรเดบิตเติมเงิน (prepaid debit card) บัตรเดบิตเสมือนจริง (virtual debit card) หรือเลขบัญชีเสมือนจริง (virtual account numbers)บัตรกำนัลแทนเงินสด (gift cards) หรือบัตรเข้าถึง (access card) ประเภทอื่น
 2. ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนด้วยวิธีการ e-KYC ก่อนการชำระเงิน
 3. หลังการชำระเงิน Atome จะแบ่งการจ่ายเงินของคุณออกเป็น 3 งวดเท่าๆ กัน จ่ายงวดแรก ณ จุดชำระ อีก 2 งวด จะถูกแบ่งเป็นสองช่วงๆ ละ 30 วันโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยลูกค้าต้องสำรองเงินไว้ให้เพียงพอ ก่อนถึงวันกำหนดชำระ หากเกินกำหนดชำระ บริษัทฯ มีสิทธิ์ติดตามทวงถามหนี้ตามที่กฎหมายกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมนียมในการชำระเงินล่าช้า
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเปิดเผยวงเงินสูงสุด หรือจำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถใช้จ่ายได้ทุกกรณี
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการซึ่งอาจเกิดกับลูกค้าจากการที่ลูกค้าไม่ได้ใส่ราคาซื้อที่ถูกต้อง