Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

By May 1, 2019 No Comments

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

ยอดซื้อ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
15,000 – 39,999 บาท 300 บาท
40,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
40,000 – 79,999 บาท + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ 15%
80,000 บาทขึ้นไป + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ 20%

แบบไม่ใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : พิมพ์ BKP3 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922
แบบใช้คะแนนสะสม จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : พิมพ์ BKP4 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะชำระเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ที่ร้าน King Power รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา,ภูเก็ต, มหานคร,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบ SMS เพื่อรับเงินคืน (ค่า SMS ครั้งละ 3 บาท) โดยเลือกลงทะเบียนระหว่าง แบบไม่แลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards พิมพ์ BKP3 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 หรือแบบแลกใช้คะแนนสะสม พิมพ์ BKP4 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 และลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 แบบ/ ท่าน (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) หากลูกค้าลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทั้ง 2 แบบ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเครดิตเงินคืนตามประเภทที่ลูกค้าเลือกลงทะเบียน และได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดเพียง Tier เดียวสำหรับรายการซื้อ (เซลส์สลิป) นั้น ๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank you Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้น บัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ แลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย
 • บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (เท่ายอดซื้อ) หากมีคะแนนสะสม Thank you Rewards ไม่เพียงพอ จะไม่ทำการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards เพียงบางส่วน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์นำยอดการใช้จ่ายมาคำนวณและให้เครดิตเงินคืนแบบไม่ใช้คะแนนสะสมแทน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่มีสถานสภาพปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนให้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลังจบรายการ และดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน และจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ได้เองที่แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร.0-2638-4000 กด 1522
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 0-2638-4000