Privileges & Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์
ที่ The Standard, Bangkok Mahanakhon

By 1 April 2022 No Comments

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY ที่ The Standard, Bangkok Mahanakhon 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2565

Ojo Bangkok

รับส่วนลด 10%* สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และไวน์
(ยกเว้นวันศุกร์ – อาทิตย์ และช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3trK0Mf

Mott 32 Bangkok

รับส่วนลด 10%* สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และไวน์
(ยกเว้นวันศุกร์ – อาทิตย์, Dim Sum Brunch และช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/37Q9Np4

Sky Beach

รับส่วนลด 15%* สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และไวน์
(ยกเว้นวันศุกร์ – อาทิตย์ และช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3wqT6ux

The Parlor

รับส่วนลด 15%* สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และไวน์
(ยกเว้นวันศุกร์ – อาทิตย์ และช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3L0hbfO

The Standard Grill

รับส่วนลด 15%* สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และไวน์
(ยกเว้นวันศุกร์ – อาทิตย์ และช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/37UCnWt

The Standard Gym

รับส่วนลด 10%* เมื่อสมัครสมาชิกรายปี ที่ The Standard Gym

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3qmAVSL

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า