Lifestyle

Lifestyle:
La Mer กับการสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับท้องทะเล

By 16 April 2021 No Comments

หากให้นึกถึงแบรนด์สกินแคร์อันดับต้นๆ เชื่อว่า La Mer สกินแคร์แบรนด์คลาสสิกแบรนด์นี้ จะต้องมีอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน ด้วยความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ Cream de la Mer ที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวแห้งด้วยคุณค่าความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก ที่ได้มาจากสารสกัดที่สมบูรณ์แบบและทรงคุณค่า อันเป็นหัวใจสำคัญของลาแมร์ อย่าง Miracle Broth ที่ได้จากการหลอมรวมแรงบันดาลใจแห่งท้องทะเล อย่างสาหร่ายซีเคลป์ นำมาผสมผสานเข้ากับกรรมวิธีสุดล้ำสมัยที่ไม่เหมือนใครในการหมักบ่ม จนได้เป็นส่วนผสมเอกสิทธิ์สำคัญ นั่นก็คือ Miracle Broth

ด้วยแรงบันดาลใจจากความรักที่มีต่อท้องทะเล

จากความหวังอันยิ่งใหญ่ ความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูผิว และการค้นพบครั้งสำคัญในพลังแห่งท้องทะเล เรื่องราวของลาแมร์จึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อ ดร. แมกซ์ ฮูเบอร์ ค้นพบสิ่งมีชีวิตอันทรงพลัง ที่ถือกำเนิดขึ้นในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ นั่นคือ สาหร่ายซีเคลป์ พืชทะเลที่สามารถฟื้นตัวได้เอง และเจริญเติบโตได้ถึงวันละครึ่งเมตร ผลิตผลจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าใต้ทะเลอันเป็นแหล่งพลังงานเข้มข้น ที่มีคุณประโยชน์เพื่อฟื้นบำรุงผิว ผสานด้วยวิตามินและน้ำมันสกัดอันทรงคุณค่า โดยสาหร่ายซีเคลป์จะถูกเก็บเกี่ยวด้วยมือแบบยั่งยืนจากท้องทะเลที่เกาะแวนคูเวอร์ นำมาผสมผสานกับกระบวนการหมักบ่มอันเป็นเอกลักษณ์ของลาแมร์ ทำให้ส่วนผสมอันทรงคุณค่ากลายมาเป็นสารสกัดอันทรงพลัง ที่ผ่านการหมักบ่มในกระบอกสูญญากาศ คลื่นเสียงจากแผ่นทองแดง และคลื่นแสงสเปคตรัมจากดวงอาทิตย์ เป็นเวลาสามถึงสี่เดือน จนเกิดเป็นสารสกัดที่สมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าอย่าง Miracle Broth อันเป็นหัวใจหลักของทุกผลิตภัณฑ์ของลาแมร์

จากแบรนด์สกินแคร์สุดคลาสสิกสู่โครงการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก

ด้วยจุดเริ่มต้นของหลากหลายชีวิตและดินแดนแห่งการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด ลาแมร์จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเล แหล่งทรัพยากรล้ำค่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทั่วโลก และช่วยดูแลเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่มหาสมุทรให้คงอยู่ยาวนาน เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป จึงมีความตั้งใจในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรผ่านกองทุน La Mer Blue Hearts Oceans Fund เพื่อสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับท้องทะเล ซึ่งลาแมร์ก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นเพื่อต่อยอดการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก และในปีนี้ลาแมร์เลือกที่จะสนับสนุนองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อผลักดันให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

LA MER BLUE HEARTS OCEANS FUND

COASTAL
RESTORATION

โครงการอนุรักษ์ The Nature Conservancy

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ The Nature Conservancy
ในแถบแคริบเบียน มุ่งสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนใกล้ชายฝั่ง พร้อมฟื้นฟูป่าชายเลน
และดูแลรักษาระบบนิเวศน้ำจืดในพื้นที่

COASTAL
RESTORATION

โครงการอนุรักษ์
The Nature Conservancy

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
The Nature Conservancy
ในแถบแคริบเบียน มุ่งสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนใกล้ชายฝั่ง พร้อมฟื้นฟูป่า
ชายเลน และดูแลรักษาระบบนิเวศน้ำจืดในพื้นที่

YOUTH
EMPOWERMENT

โครงการอนุรักษ์ EarthEcho International

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ EarthEcho OceanEcho 30×30
เพื่อสร้างการตระหนักและรับรู้แก่เยาวชน ในการปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
ในแถบหมู่เกาะกาลาปากอส, แอนตาร์กติกา, หมู่เกาะแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
มุ่งปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำครอบคลุมพื้นที่ 30% ของมหาสมุทรในแถบนี้ภายในปี 2030

YOUTH
EMPOWERMENT

โครงการอนุรักษ์
EarthEcho International

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
EarthEcho OceanEcho 30×30
เพื่อสร้างการตระหนักและรับรู้แก่เยาวชน
ในการปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
ในแถบหมู่เกาะกาลาปากอส,
แอนตาร์กติกา, หมู่เกาะแคลิฟอร์เนีย
ฟลอริดาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
มุ่งปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
ครอบคลุมพื้นที่ 30% ของมหาสมุทร
ในแถบนี้ภายในปี 2030

OCEAN EDUCATION

โครงการอนุรักษ์ The Ocean Azul Foundation

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ The Ocean Azul Foundation
เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
ผู้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการรักษาท้องทะเลในหมู่เกาะ azores

OCEAN
EDUCATION

โครงการอนุรักษ์
The Ocean Azul Foundation

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
The Ocean Azul Foundation
เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเยาวชน ผู้จะกลายเป็นกำลังสำคัญ
ในการรักษาท้องทะเลในหมู่เกาะ azores

COASTAL CLEANUP

โครงการอนุรักษ์ RENDU

มุ่งให้ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการริเริ่มทำความสะอาด
และฟื้นฟูชายฝั่งและชายหาดในท้องถิ่นในแต่ละปี
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ให้ทุกคนได้รู้สึกถึงจุดมุ่งหมาย
ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
ต่อ ‘บ้าน’ ของตนเองและสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอีกหลากชนิด

COASTAL
CLEANUP

โครงการอนุรักษ์
RENDU

มุ่งให้ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการริเริ่มทำความสะอาด
และฟื้นฟูชายฝั่งและชายหาดในท้องถิ่น
ในแต่ละปี เพื่อสร้างการตระหนักรู้
ให้ทุกคนได้รู้สึกถึงจุดมุ่งหมาย
ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
ต่อ ‘บ้าน’ ของตนเองและสิ่งมีชีวิตร่วมโลก
อีกหลากชนิด

เพราะท้องทะเลเป็นดั่ง ‘หัวใจสีน้ำเงิน’ ดวงใหญ่ของโลกใบนี้ ที่มีความสำคัญมาก ทุกการขับเคลื่อนและการตระหนักรู้ ให้ทุกคนหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปกป้องท้องทะเล เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆ ไป จึงสำคัญและควรถูกปลูกฝังอย่างยิ่ง หากมีใครตั้งคำถามว่า วันนี้เราได้ดูแล ‘หัวใจ’ ดวงนี้ แล้วหรือยัง?  เราจะได้ตอบได้อย่างภาคภูมิใจและไม่คิดเสียใจในภายหลัง

LIFESTYLE

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
https://www.lamer.co.th/