DestinationLifestyle

DESTINATION
ทริปไหว้พระเสริมสิริมงคลรับปีใหม่

By 9 December 2022 No Comments

เริ่มต้นปีใหม่แบบดีต่อใจ ด้วยทริปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล ที่ให้คุณได้ทั้งเที่ยวเปิดหูเปิดตา พร้อมๆ กับเปิดรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต สุขกายสบายใจ ให้ตลอดปีมีแต่ความราบรื่น อย่างที่วันนี้ Power จะพาไปสำรวจวัดและศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สายบุญตัวจริงห้ามพลาด

วัดแชกง , ฮ่องกง

วัดแชกง หรือ วัดกังหัน วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์หมิงเมื่อเกือบ 400 ปีก่อน ตำนานเล่าว่า นายพลแชกงให้ชาวบ้านติดกังหันอันเป็นสัญลักษณ์ประจำกองทัพของท่านเอาไว้หน้าบ้าน หมู่บ้านจึงรอดพ้นจากโจรสลัด ชาวบ้านจึงนำกังหันมาใช้เป็นสิ่งที่ช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปนั่นเอง โดยที่วัดจะมีกังหันอยู่ 4 ตัวที่มีความหมายแตกต่างกันไป ได้แก่ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว โชคลาภเงินทอง และสมปรารถนา เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบ จากนั้นตีกลองดังๆ 3 ครั้ง เพื่อให้รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน พรที่ขอก็จะเป็นจริง

วัดพระเขี้ยวแก้ว, สิงคโปร์

วัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปเคารพสักการะขอพร โดดเด่นด้วยตัวอาคารสีแดงศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถัง “พระเขี้ยวแก้ว” ในที่นี้หมายถึงพระเขี้ยวแก้วด้านซ้าย พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่จัดแสดงอยู่ที่วัดแห่งนี้ ตัวอาคารมีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานและพระโพธิสัตว์ 8 พระองค์ ชั้น 2 เป็นห้องสมุดและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ชั้น 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้น 4 คือ Sacred Light Hall ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว และชั้นดาดฟ้า สวนหย่อมเล็กๆ ที่สามารถขึ้นไปนั่งพักชมวิวได้

วัดเชียงทอง, ลาว

ไปกันที่หลวงพระบาง ประเทศลาว วัดเชียงทอง อีกหนึ่งโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดหลวงเก่าแก่ที่เปรียบเสมือนวัดประตูเมืองแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง ไฮไลต์ของที่นี่ก็คือ “สิม” หรือ อุโบสถของวัดที่ประดิษฐานพระประธาน งดงามด้วยจิตรกรรมฝาผนังและการตกแต่ง ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีหอพระม่านที่ประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองที่ชาวพุทธนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ปุราเบซากิห์, อินโดนีเซีย

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาฮินดู และ “ปุราเบซากิห์” ก็คือวัดฮินดูที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะ จึงได้ชื่อว่าเป็น วัดแม่ โดยปุราหรือปูรานั้นหมายถึง โบสถ์พราหมณ์ตามแบบแผนของบาหลี ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์พราหมณ์แบบอินเดียที่มักจะมีหอสูงที่มีความวิจิตร (วัดแขกสีลมก็เข้าข่ายนั้น) แต่ที่บาหลีมักออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่เปิด ภายในรั้วอาณาเขตที่ตกแต่งเพื่อกั้นส่วนต่างๆ “จันดีเบินตาร์” ประตูที่แบ่งเขตมณฑลชั้นนอกออกจากมณฑลชั้นกลางของที่นี่ และทิวทัศน์ของเขาอากุงเมื่อมองจากปุรา คือทัศนียภาพอันงดงามที่มาพร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้

เจดีย์เฉินก๊วก, เวียดนาม

เจดีย์เฉินก๊วก ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บริเวณทะเลสาบทางตะวันตกของเมือง เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดจากวัดพุทธฯ ที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย ความสงบร่มรื่น สถาปัตยกรรมอายุกว่า 1,500 ปี และบรรยากาศของพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ คือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายบุญได้เป็นอย่างดี สำหรับไฮไลต์อย่างเจดีย์เฉินก๊วกนั้น มีความสูงถึง 15 เมตร แบ่งเป็น 11 ชั้น ภายในจารึกประวัติความเป็นมาของเจดีย์และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานทองคำ รวมไปถึงต้นโพธิ์ใหญ่ที่มีจุดกำเนิดมาจากต้นศรีมหาโพธิ์จากอินเดียอีกด้วย

*กรุณาตรวจสอบวัน-เวลาเปิดให้บริการ และมาตรการทางด้านสาธารณสุขอีกครั้ง
ท่องเที่ยวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วย KING POWER CLICK & COLLECT บริการพิเศษจาก คิง เพาเวอร์ ที่ช่วยให้ช้อปสินค้า ดิวตี้ ฟรี กับ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ รับของง่ายขึ้นที่สนามบินทั้งขาเข้า-ขาออก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

#LoveTravellers
#PowerTravellers
#ชวนไทยเที่ยวโลกชวนโลกเที่ยวไทย
#ชวนไทยเที่ยวโลก
#KingPower

DESTINATION