HappeningHappening 132Number 132

Editor’s Letter

By 13 February 2020 No Comments

MUSIC POWER

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกท่าน

ด้วยความเชื่อที่ว่า “คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” จุดประกายให้ คิง เพาเวอร์ เดินหน้าโครงการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” สนับสนุนและส่งต่อพลังแห่งแรงบันดาลใจให้ชีวิตเดินทางไปได้ไกลกว่าเดิม เปิดประสบการณ์สู่เวทีโลกด้วยพลังคนไทยในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านชุมชน ตลอดจนด้านการศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งร่วมสนับสนุนผ่านมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

นิตยสาร Power ฉบับนี้ จึงขอพาท่านไปทำความรู้จักกับโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ให้มากขึ้น ผ่านคอลัมน์ Power Exclusive กับบทสัมภาษณ์บุคลากรจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีโอกาสแสดงศักยภาพและภูมิปัญญาของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ และเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของบทความพิเศษเรื่องนี้ เราจึงได้ชวน “มิว–นิษฐา จิรยั่งยืน” มาถ่ายแฟชั่นร่วมกับน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบอกเล่าถึงโปรเจ็กต์พิเศษที่ คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้เราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้วค่ะ 

การสนับสนุนการจัดการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า เรา คิง เพาเวอร์ เชื่อมั่นใน “พลังคนไทย” ในด้านดนตรีเสมอมาว่า “เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”

วรมาศ ศรีวัฒนประภา
[email protected]