Privileges & PromotionPromotion

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

By May 1, 2019 No Comments

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท*

เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาท / เซลส์สลิป

ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
12,000 – 29,999 100
30,000 – 59,999 500
60,000 – 109,999 1,200
110,000 – 119,999 2,600
ตั้งแต่ 120,000 4,000

ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ KING เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111 (ค่าบริการ 3 บาท /ครั้ง)

ต่อที่ 2: รับส่วนลด 12%**

เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้า/เซลส์สลิป หรือ ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น)

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท /หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ
**จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิต/ตลอดรายการ

เงื่อนไขรายการ:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 62 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, มหานคร, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตร

เงื่อนไขต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาท / เซลส์สลิป ตามที่ระบุในตารางด้านหน้าสื่อ

 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่แผนกสินค้าเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ KING เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 62 ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต

เงื่อนไขต่อที่ 2: รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท

 • สิทธิในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th