Promotion

PRIVILEGES & PROMOTION
คิง เพาเวอร์ ร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”
1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม นี้
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

By 2 July 2021 No Comments

คิง เพาเวอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” รับสิทธิ์ E-Voucher รวมสูงสุด 7,000 บาท / ท่าน / โครงการฯ เมื่อช้อปสินค้า Home Delivery หรือ สินค้าป้ายฟ้า (ยกเว้น สินค้าแผนกสุรา บุหรี่ และการซื้อ Cash Card หรือ แพ็กเกจการสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ไม่ร่วมรายการ) ช้อปได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้จ่ายสะสมยอดเพื่อนำมาคำนวณสิทธิ์รับ E-Voucher ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจำกัดยอดซื้อสินค้า ดังนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2564 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท / ท่าน / วัน
วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน / วัน

หลังจากเริ่มใช้จ่ายจะได้รับคืน E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
หรือตรวจสอบการให้บริการได้ที่โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com โทร. 0 2111 1122

*เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ กำหนด

ทั้งนี้ คิง เพาเวอร์ ปฏิบัติมาตรการดูแลป้องกันตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเข้มงวด และเน้นย้ำกำกับใช้มาตรการ D-M-H-T-T เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ยังคงให้บริการด้วยมาตรการสุขอนามัย โดยให้ผู้มาใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกพื้นที่ และรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบาย Social Distancing เพื่อให้คุณช้อปปลอดภัย มั่นใจ หายห่วง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ King Power Contact Centre 1631