Lifestyle

Lifestyle:
การขับเคลื่อนของ 5 แบรนด์ความงาม
เพื่อความยั่งยืน

By 9 April 2021 No Comments

ปัญหาของขยะพลาสติกในปัจจุบันนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้แต่ในโลกแห่งความงามไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบที่นำมาทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ หรือแพ็กเกจจิ้งที่แสดงถึงความหรูหรา กลับสร้างมลภาวะและขยะให้แก่โลกใบนี้มากมาย เมื่อความสวยงามกลายมาเป็นภาระให้กับสิ่งแวดล้อม เรามาดูกันว่า 5 แบรนด์ความงามเหล่านี้ จะช่วยผลักดันการรักษ์โลกเพื่อความยั่งยืน อย่างไรบ้าง?

SHISEIDO

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ด้วยการลดผลกระทบทางสภาวะแวดล้อมจากการปล่อยสาร CO2 ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และยังสนับสนุนการรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สะอาด ลดคาร์บอนด้วยการใช้น้ำมันปาล์มทดแทน โดยมุ่งหวังที่จะผลิตแพ็กเกจจิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 100% ด้วย 5R Reduce ทำให้บางและเบากว่า Reuse นำกับมาใช้ซ้ำ Recycle ทำให้แยกส่วนเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ Replace ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ Respect แสดงความเคารพต่อโลก

VICHY

พัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้วยการใช้น้ำจากแหล่งน้ำพุร้อน ไม่ใช้สัตว์ในการทดลอง ปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของ Biological Diversity คือความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สำหรับแชมพูและเจลอาบน้ำของ Vichy ไม่ทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนด้วยสิ่งที่ไม่ดี เป็นการลดผลกระทบของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ แถมยังย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ตัวลูกกลิ้งผลิตให้เบาขึ้น 2 กรัมในแต่ละชิ้น สามารถประหยัดพลาสติกได้ 22 ตันต่อปี ส่วนกระดาษแข็งที่ใช้ในแพ็กเกจจิ้งได้รับการรับรอง FSC® ว่ารับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม 100%

L’ORÉAL

ออกแคมเปญ “L’Oréal for the Future” กิจกรรมที่ช่วยให้เกิดแรงผลักดันในการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้รวบรวมเงินทุนจากคนบริจาคเพื่อการกุศล นำส่วนหนึ่งของเงินบริจาคจำนวน 50 ล้านยูโร ช่วยเหลือผู้หญิงที่อยู่ในความสุ่มเสี่ยง และเงินบริจาคอีกส่วนจำนวน 100 ล้านยูโร ถูกนำไปช่วยระบบนิเวศซึ่งอยู่ในภาวะอันตราย ที่ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการนี้ไม่ได้นำมาช่วยเหลือสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤตทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอีกด้วย

CAUDALIE

เป็นสมาชิก “1% for the Planet” โดยตั้งแต่ปี 2012 ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 6 ล้านต้น ในบริเวณ 8 พื้นที่ของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่ามากที่สุด โดยภายในปีนี้ Caudalie ตั้งใจที่จะปลูกให้ถึง 8 ล้านต้น หากทำสำเร็จก็จะเป็นบริษัทคอสเมติกขนาดใหญ่ในการสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่เยอะเป็นอันดับต้นๆ โดยได้ชดเชยการปล่อยสาร CO2 ไปแล้ว 4 เท่าจากเดิม ซึ่งในปี 2019 เพียงปีเดียว สามารถลดการใช้พลาสติกไปแล้ว 13 ตัน และปกป้องต้นไม้ 33 ตัน ในส่วนของการผลิตแพ็กเกจจิ้ง 100% เราเป็นมิตรกับสัตว์ คือไม่ใช้และไม่มีการทรมาณสัตว์ สำหรับจุดมุ่งหมายของแบรนด์คือการสร้างอย่างเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด

LA MER

จัดตั้งกองทุนรักษามหาสมุทรใช้ชื่อว่า “La Mer Blue Heart” เพื่อที่จะคุ้มครองปกปักรักษาต้นกำเนิดของท้องทะเลให้มีความสวยงาม และฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลทั่วโลก ส่งต่อไปยังเจเนอเรชั่นต่อไป เหมือนกับระลอกคลื่นน้ำในมหาสมุทรที่ส่งต่อกัน ส่งต่อคลื่นการเปลี่ยนแปลงในแง่ดี โดยในปีนี้กองทุนให้การสนับสนุนในการให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไป

LIFESTYLE