Happening

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
ร่วมกับ มูลนิธิก้าวคนละก้าว
ส่งกระเป๋ายังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนในช่วงกักตัว

By 7 June 2021 No Comments

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังพบผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการสูงขึ้นตามไปด้วย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จึงร่วมกับ มูลนิธิก้าวคนละก้าว จัดส่งกระเป๋ายังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ในช่วงกักตัวให้กับคนในชุมชนต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยสิ่งของที่ร่วมกันนำไปมอบประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน และของใช้จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น โดยได้เริ่มส่งมอบไปแล้วกว่า 1,000 หลังคาเรือน ผ่านทางมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและเครือข่ายสลัม 4 ภาค เพื่อกระจายสู่ชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนบ้านมั่นคง 9 พัฒนา ชุมชนหลังสน.ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และมูลนิธิก้าวคนละก้าว ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน